Santa Marina de Corullón / Santa María de Valverde
Benedictins
Lleó (Castella i Lleó) castellano >
     

Possiblement fou fundat l’any 991, a instàncies del rei Bermudo II, segurament per donar refugi als monjos que fugien dels seus monestirs situats a llocs més exposats a les ràtzies de l’islam. Llavors es coneixia amb el nom de Santa María i estava situat a Corullón, a ponent de Ponferrada. A cavall dels segles XI i XII el bisbe d’Astorga (Pelayo) va restaurar la vida monàstica del lloc, posant-lo sota la seva autoritat, segurament amb la categoria de priorat. A partir d’aquell moment va créixer fins esdevenir una abadia i gaudir de certa prosperitat, sobretot en època de l’abat san Florencio. Els monjos de Santa Marina van participar en la refundació del monestir de Monfero.

El 1127 i a causa de l’arribada de nous monjos, atrets per la popularitat de Florencio, l’abadia es va fer petita i hom va optar per traslladar la comunitat a San Salvador de Carracedo, que llavors es trobava deshabitat i, possiblement, en ruïnes. Aquest traspàs va donar un nou impuls a la comunitat de Santa Marina, però ja localitzada a Carracedo. El 1202 l’abat d’aquest darrer lloc va cedir Santa Marina a la comtessa Sancha, que hi va residir fins la seva mort, 1234. Hi consten priors fins a finals del segle XIV, a partir d’aquell moment esdevé una simple granja, propietat de Carracedo. A començament del segle XIX encara hi havia restes d’un santuari anomenat Santa María de Valverde.


Bibliografia
- TESTÓN TURIEL, Juan Antonio. La tebaida berciana. Lleó: Universidad de León, 2008
 
Baldiri B. - Novembre de 2011
Tornar