Convent de La Merced de Sòria
Mercedaris
Sòria (Castella i Lleó)
     

Els mercedaris van arribar a Sòria cap el 1387, passant a ocupar l’església de San Andrés. Poc després anaren a l’abandonat monestir femení de Sancti Spiritus, on ara encara es troben les restes del convent de San Agustín establert més endavant. La comunitat mercedària es va veure obligada a abandonar el lloc l’any 1499 a causa d’un incendi que va afectar-lo. Loperráez situa l’abandonament d’aquell convent en l’any 1478. Els frares foren acollits temporalment a la canònica de San Pedro però les relacions entre les dues institucions no eren bones i finalment es van veure obligats també a deixar-lo. Els mercedaris es van aixoplugar en un palauet de propietat particular, que els fou cedit, així com l’església parroquial de San Martín de Canales. Amb l’arribada dels frares foren reedificats tant el convent com l’església. El aquesta casa hi va passar els darrers anys de la seva vida fra Gabriel Téllez (l’escriptor Tirso de Molina), el 1645 fou nomenat prior i va morir el 1648. Abandonat amb l’exclaustració, el 1850 la Diputació Provincial hi va fundar un hospici.

La Merced de Sòria

La Merced de Sòria
La Merced de Sòria

Bibliografia
- LOPERRÁEZ CORVALAN, Juan (1788). Descripción histórica del obispado de Osma. Vol. II. Madrid. Imprenta Real
- RABAL, Nicolás (2004). Soria, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Reedició. Valladolid: Maxtor
 
Baldiri B. - Juny de 2013
Tornar