Convent de San Francisco de Zamora
Franciscans
Zamora (Castella i Lleó) castellano >
     

L’any 1246 van arribar els primers franciscans a Zamora on van ocupar una ermita dedicada a Santa Caterina, extramurs. Aquell primer assentament era força precari i el 1260 es van traslladar a la capella de Nuestra Señora de los Milagros, al costat de la qual van aixecar un nou convent. A causa d’un esdeveniment miraculós el convent va esdevenir molt popular i en els anys següents es van portar a terme obres d’embelliment de la casa. El 1443 el convent fou reformat segons les noves corrents observants. Durant el segle XVI hi consten obres de renovació en algunes parts de l’establiment conventual i església. Després d’una època de decadència es va recuperar i mantenir la seva activitat fins l’exclaustració. Va patir els efectes d’una ocupació militar arran de la guerra del Francès i a partir del 1835, un cop abandonada la casa per la comunitat, el lloc fou venut i es va anar perdent, el convent en la seva pràctica totalitat i l’església en la seva major part. El lloc ha estat rehabilitat i ara és la seu de la Fundación Hispano-Portuguesa Rei Afonso Henriques.
 

San Francisco de Zamora
El convent de San Francisco de Zamora, 1570
Dibuix d'Anton Van der Wyngaerde
Imatge de Wikimedia Commons
San Francisco de Zamora
San Francisco de Zamora
 
San Francisco de Zamora
La Mort (c.1522)
Gil de Ronza
Procedent del convent
Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Bibliografia
- CASTRO, Manuel de (Ed.) (1613). Crónica de la provincia Franciscana de Santiago (1214-1614). Reedició de 1971. Madrid: Archivo Ibero Americano
 
Baldiri B. - Novembre de 2013
Tornar