Santa Maria d'Arles
Santa Maria d'Espirà de l'Aglí
Sant Martí del Canigó
- Claustre de Sant Martí del Canigó
Monestir del Camp
Sant Pere de Castellnou
Santa Maria de Cornellà de Conflent
Sant Domènec de Cotlliure
Sant Miquel de Cuixà
- Claustre de Sant Miquel de Cuixà
Santa Eulàlia i Santa Júlia d'Elna
- Claustre de la catedral d'Elna
Santa Maria de l'Eula
Sant Genís de Fontanes
Santa Cecília de Garrius
Santa Maria de Marcèvol
Comanda del Masdéu
Santa Maria del Coll de Panissars
Sant Joan el Vell de Perpinyà
Sant Francesc de Perpinyà
Sant Domènec de Perpinyà
Santa Clara de Perpinyà
Nostra Senyora la Real de Perpinyà
Sant Climent de Reglella
Santa Maria de Sant Feiu d'Amunt
Santa Maria de Serrabona
- Claustre de Serrabona
- Tribuna de Serrabona
Sant Andreu de Sureda
Sant Esteve d'Agusà
Santa Maria del Vilar