Barbens
Comanda de Barbens

Bellvís
Convent de Santa Maria de les Sogues

El Palau d'Anglesola
Priorat de Sant Nicolau de l'Hospitalet o de Fondarella