Monestirs de
Catalunya
Bíblia de Sant Pere de Rodes
< retorn a Sant Pere de Rodes
castellano
cercador contacte facebook

  Sant Pere
de Rodes

  Ripoll

Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Història de Moisès (vol. 1, full 73r)
Bibliothèque nationale de France

Es tracta un exemplar manuscrit de la Bíblia que actualment es conserva a la Bibliothèque nationale de France, a París (BNF Latin 6) dividida en quatre volums. Sembla indiscutible que es tracta la bíblia esmentada per Jaime Villanueva que ell ja no va poder veure "...de la biblioteca tan celebrada nada ha quedado. Hay aquí una tradición vaga de que un general Francés, llamado Noailles, trasportó, no sé en qué tiempo, varios códices á París, entre ellos una preciosa Biblia. Esto sería en las guerras del siglo XVII, durante las cuales estuvo muchos años despoblado el monasterio...", efectivament, el 1693 el mariscal Noailles que va ocupar molts llocs de les terres de Girona va emportar-se aquesta obra del monestir de Sant Pere de Rodes.

 

Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Creació d'Adam i Eva (vol. 1, full 6r)
Bibliothèque nationale de France


Malgrat que no hi ha unanimitat en la seva datació, possiblement es tracta d’una Bíblia escrita i il·lustrada en la seva major part entre els anys 1010 i 1025, encara que la seva elaboració es va allargar en el temps i hi van participar diverses mans. Al menys des del 1130 el manuscrit es trobava al monestir de Sant Pere de Rodes, fet que es pot assegurar perquè en aquella data es va copiar en un full en blanc un document relacionant-lo amb aquest monestir. Per altra banda l’origen del manuscrit cal cercar-lo, segons sembla, en el monestir de Ripoll, on hauria sortit del seu conegut escriptori, malgrat això, sembla que els darrers folis es van afegir per altres mans segurament en el mateix monestir de Rodes.

Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Història de Moisès (vol. 1, full 56r)
Bibliothèque nationale de France

Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Elies i el carro de foc (vol. 2, full 48r)
Bibliothèque nationale de France


Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Llibre de Samuel (vol. 2, full 5r)
Bibliothèque nationale de France

Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Història de Job (vol. 2, full 63v)
Bibliothèque nationale de France


Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Lletra inicial "P" (vol. 1, full 99v)
Bibliothèque nationale de France

Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Aparició d'un àngel a Salomó (vol. 2, full 75r)
Bibliothèque nationale de France

Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Els quatre rius del Paradís (vol. 1, full 7v)
Bibliothèque nationale de France


Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Salomó i la reina de Sabà (vol. 2, full 129v)
Bibliothèque nationale de France

Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Lletra inicial "N" (vol. 3, full 1r)
Bibliothèque nationale de France

Bíblia de Sant Pere de Rodes
Bíblia de Sant Pere de Rodes
Setge de Jerusalem, segons el llibre d'Ezequiel (vol. 3, full 45r)
Bibliothèque nationale de France


Bibliografia:
- ALCOY I PEDRÓS, Rosa (1987). Bíblia de Rodes. A Catalunya romànica. Vol. X. El Ripollès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
Enllaç:
- Bibliothèque nationale de France
Volum 1
Volum 2
Volum 3
Volum 4
 
Baldiri B. - Febrer de 2013