Monestirs de
Catalunya
Claustre de Santes Creus
Santes Creus
< retorn al monestir de Santes Creus
castellano
cercador contacte facebook

Monestir


Planta esquemàtica del claustre de Santes Creus, amb la distribució dels capitells
 
 
Galeria Nord >
Galeria Sud >
Galeria Est >
Galeria Oest >
 


La galeria Nord

La galeria Sud

La galeria Est

La galeria de ponent


El templet del lavabo

Racó sud-oest del claustre

Galeria Nord

Sector nord-est del claustre. Cimbori
 
Claustre de Santes Creus

El locutori, que comunica amb
el claustre posterior
 
Baldiri B. - Gener de 2013