Convent de la Mercè de Prades

Comanda de Prades / Mercedaris de Prades / Capella de la Magdalena

(Prades, Baix Camp)

La Mercè de Prades
La Mercè de Prades
El convent estava situat al nord de la població,
el lloc conserva el topònim (la Comanda)
Detall del Mapa planimètric de Prades
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

A la rodalia de Prades hi havia una capella dedicada a la Magdalena, que el 1290 fou cedida als mercedaris perquè s'hi establissin. La casa era molt modesta i mai va aconseguir rellevància, el 1574 l'establiment fou suprimit a causa de la seva manca de vitalitat. No hi ha cap resta d'aquesta casa, només en resta el topònim de “la Comanda”.


Bibliografia:
  • FELIU DE LA PEÑA, Narciso (1709). Anales de Cataluña y epílogo breve de los progresos, y famosos hechos de la Nación Catalana. Barcelona: Surià
  • GORT, Ezequiel (1995). Santa Magdalena de Prades. Catalunya romànica. Vol. XXI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • GUIDI, José Javier (2013). Les Muntanyes de Prades, poblament i territori entre el segles V i XIII d.C.

Situació:

El convent ha desaparegut, estava situat al nord del nucli de Prades