Possible monestir de Monistrol de Gaià

Monistrolo de Gaiano / Sant Pere de Monistrol, de la Roca, o de les Cigales

(Gaià, Bages)

Sant Pere de Monistrol de Gaià
Sant Pere de Monistrol de Gaià

En un document de l’any 978 s’esmenta un indret situat a Gaià (Bages) amb el topònim de “monistrol” (castro Galiano, in valle Monistrolo) que es podria relacionar amb l’existència d’un antic nucli monàstic de manera anàloga al que succeeix en altres llocs on s’utilitza el mateix topònim.

Sant Pere de Monistrol de Gaià
Sant Pere de Monistrol de Gaià
Portada amb la data de 1796

En el cas de Monistrol de Gaià, el possible monestir s’ha relacionat amb l’església de Sant Pere de Monistrol que anteriorment estava dedicada a Sant Joan però que en algun moment del mateix segle X va passar a dependre de la catedral de Sant Pere de Vic i hauria canviat d’advocació. Després es troba com a parròquia i potser a causa del despoblament va perdre aquella condició i es va convertir en capella rural. Ara l’església és en ruïnes, es tracta d’un edifici del segle XVIII que presenta murs amb blocs escairats, d’origen medieval.

Relacionat amb això, està en curs d’excavació arqueològica un espai situat a pocs metres de l’església, les Feixes de Monistrol, on han aparegut restes de construccions i blocs de pedra regulars que hom situa a l’època altmedieval. Malgrat els indicis, no es pot concloure que aquest indret es pugui identificar inequívocament amb un espai eremític o monàstic.

Sant Pere de Monistrol de Gaià
Sant Pere de Monistrol de Gaià
Sant Pere de Monistrol de Gaià
Sant Pere de Monistrol de Gaià
Carreu decorat amb creus
Sant Pere de Monistrol de Gaià
Sant Pere de Monistrol de Gaià
Façana nord
Feixes de Monistrol
Feixes de Monistrol
Lloc d'excavació, prop de la capella

Bibliografia:
  • BENET I CLARÀ, Albert (1982). El Bages, nucli de vida monàstica de tradició visigòtica?. Dovella, núm. 4
  • BENET I CLARÀ, Albert (1984). Sant Pere de Monistrol. Catalunya romànica. Vol. XI. El Bages. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • COSTA, Xavier (2019). Paisatges monàstics. El monacat alt-medieval als comtats catalans (segles IX-X). Tesi doctoral. Universitat de Barcelona
  • FOLCH IGLESIAS, Cristian; GIBERT REBULL, Jordi (2011). Arqueologia, documentació escrita i toponímia en l’estudi de l’Alta Edat Mitjana: els casos dels topònims pharus, monasteriolum i palatium. Estrat crític: revista d’arqueologia, vol. 5/2
  • FOLCH IGLESIAS, Cristian; i altres (2011). Excavacions arqueològiques al conjunt arqueològic de Monistrol de Gaià (Bages). Memòria 2010-2011. Memòries d’Intervenció Arqueològica, Generalitat de Catalunya
  • FOLCH IGLESIAS, Cristian; i altres (2013). Excavacions arqueològiques al conjunt arqueològic de Monistrol de Gaià Memòria 2012-2013. Memòries d’Intervenció Arqueològica, Generalitat de Catalunya
  • GAVÍN, Josep M. (1979). Inventari d'esglésies. Vol. 5. Bages. Barcelona: Arxiu Gavín
  • GIBERT REBULL, Jordi (2011). L’Alta Edat Mitjana a la Catalunya Central (Segles VI-XI). Estudi històric i arqueològic de la conca mitjana del riu Llobregat. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona
  • MARTÍ, Ramon; COLOMER, Jordi (2002). Memòria del projecte arqueològic: prospeccions als Monistrols del Bages. Generalitat de Catalunya: Memòries d’Intervenció Arqueològica

Situació:

L'església està situada al terme de Gaià (Bages). S'hi va per una pista des de Galera, en direcció nordest. Prop de la casa abandonada de la Roca i del torrent del mateix nom