Pabordia de Santa Maria de Caselles

Beate Marie de Casellis

(Fonollosa, Bages)

Santa Maria de Caselles
Santa Maria de Caselles

Cap al 1220 es va aixecar en aquest lloc una capella dedicada a Santa Maria, que els senyors de Fals van cedir el 1221 al monestir de Santa Maria de l'Estany, cessió condicionada a l'establiment de canonges de forma perpètua.

Santa Maria de Caselles
Santa Maria de Caselles

La canònica de l'Estany va donar compliment a què s'havia establert i el 1235 el bisbe de Vic va poder consagrar l'església de la pabordia de Santa Maria de Caselles i iniciar la vida comunitària al lloc, moment en què també fou dotada econòmicament. La pabordia era reduïda, constava d'un paborde i dos canonges, que alhora també pertanyien a la comunitat de l'Estany. Aquesta casa i el títol de paborde es va estendre més enllà del 1592, data en què es va secularitzar Santa Maria de l'Estany, hom el troba fins a 1770, quan Santa Maria de Caselles fou donat al Seminari de Vic mentre que els seus béns foren venuts. Es conserva l'església romànica consagrada el 1235, encara que sobrealçada i fora de culte, a més de l'edifici de la pabordia.


Bibliografia:
  • CATALÀ I ROCA, Pere; i altres (1997). Els castells catalans. Vol. V. Barcelona: Rafael Dalmau Ed.
  • GAVÍN, Josep M. (1979). Inventari d'esglésies. Vol. 5. Bages. Barcelona: Arxiu Gavín
  • PLADEVALL, Antoni (1984). Santa Maria de Caselles. Catalunya romànica. Vol. XI. El Bages. Barcelona: Enciclopèdia Catalana

Situació:
Vista aèria

De la carretera de Fonollosa a Camps, hi ha un desviament a la dreta que porta a la pabordia de Caselles