Monestirs de
Catalunya
    Claustre del monestir de Valldaura
< monestir de Santa Maria de Valldaura
castellano
cercador contacte facebook

Valldaura
Caputxines

 
Claustre de Valldaura
Planta esquemàtica del claustre actual

El monestir de caputxines de Manresa conserva un conjunt de capitells procedents de l’antic monestir cistercenc de Valldaura, a  la mateixa ciutat. Aquell monestir va mantenir l’activitat fins el 1461 i el 1465 fou enderrocat amb motiu de la Guerra Civil catalana per la seva proximitat a la muralla. Quan a mitjan segle XVII es va construir el nou monestir de les caputxines, hom va incorporar els capitells del claustre de Valldaura. Després dels fets de 1909 i de la seva destrucció el 1936, a partir del 1954 va començar la seva reconstrucció amb capitells originals i còpies dels que havien desaparegut o es trobaven malmesos. Actualment el claustre conté un total de 28 capitells (tenint en compte que els dels vèrtexs són dobles), alguns dels quals, còpies. Segons T. Lizaga i A. Michavila hi ha vuit còpies: (els núm. 14, 16 i 19 a 24. Tenint en compte el seu origen, el claustre caldria datar-lo a finals del segle XIV o començament del XV.


Claustre de Valldaura
Galeria nord del claustre
Capitells 1
Claustre de Valldaura Claustre de Valldaura
Diable i monjo Santa Caterina d'Alexandria i una altra santa màrtir

Capitell 2
Claustre de Valldaura Claustre de Valldaura Claustre de Valldaura
Monjos i monges

Capitell 3
Claustre de Valldaura Claustre de Valldaura
Animals fantàstics
Capitell 4
Claustre de Valldaura Claustre de Valldaura
Aanimals fantàstics

Capitell 5
Claustre de Valldaura
Capitell amb fulles
Capitell 6
Claustre de Valldaura
El Pecat original
Capitells 7
Claustre de Valldaura Claustre de Valldaura
Purga Monjo i diable

Capitell 8
Claustre de Valldaura
Monjo i dimoni
Capitell 9
Claustre de Valldaura
Capitell vegetal
Capitell 10
Claustre de Valldaura
Arcs lobulats
Capitell 11
Claustre de Valldaura
Capitell vegetal

Capitell 12
Claustre de Valldaura
Capitell vegetal
Capitell 13
Claustre de Valldaura
Diable i monjo
Claustre de Valldaura
Galeria sud del claustre

Capitell 14
Claustre de Valldaura
Capitell vegetal
Capitell 15
Claustre de Valldaura
Monjo i diable
Capitell 16
Claustre de Valldaura
Capitell vegetal
Capitell 17
Claustre de Valldaura
Capitell vegetal

Claustre de Valldaura
Galeria  de ponent del claustre
Capitells 18
Claustre de Valldaura Claustre de Valldaura
Monjos Monjos

Capitell 19
Claustre de Valldaura
Capitell vegetal
Capitell 20
Claustre de Valldaura
Animals fantàstics
Capitell 21
Claustre de Valldaura
Capitell vegetal

Capitell 22
Claustre de Valldaura Claustre de Valldaura
Animals fantàstics
Capitell 23
Claustre de Valldaura
Capitell vegetal

Capitell 24
Claustre de Valldaura Claustre de Valldaura
Animals fantàstics

Sant Carles Borromeu de Manresa
El claustre abans de la darrera reconstrucció


Bibliografia:
- LIZAGA SAÑES, Teresa; MICHAVILA PEPIÓ, Anna. El claustre del desaparegut monestir de Valldaura de Manresa. A La crisi de l'edat mitjana a la Catalunya Central. Manresa: Centre d'Estudis Bagencs, 1994
 
Baldiri B. - Octubre de 2013