Monestirs de
Catalunya

Eremites

Ermitatge de Benviure. Ermitatges de Sant Boi de Llobregat
< anterior Inici Catalunya Baix Llobregat Sant Boi de Llobregat següent >
castellano
cercador contacte facebook

Baix Llobregat

En diversos indrets de la falda de la muntanya de Sant Ramon i dins el terme de Sant Boi de Llobregat han estat localitzats un cert nombre de petites estances excavades a l’argila i que hom ha considerat que podria tractar-se d’ermitatges. En aquesta zona, a la dreta del Llobregat, a començament del segle IX es situava el límit entre les terres recuperades (Barcelona) i les que encara estaven en mans sarraïnes, el que fa pensar que els seus habitants l’haurien abandonat i el lloc havia quedat despoblat; no seria fins més endavant que es repoblaria: el 965 Sant Boi és conegut amb el nom àrab d’Alcalà (castell) i l’església de Sant Baldiri possiblement s’hauria fundat a finals del segle IX.

Benviure
Ermitatge B de Benviure


Benviure
Ermitatge B de Benviure

Benviure
Ermitatge B de Benviure


És en aquest context que caldria situar l’establiment dels ermitatges, unes petites cambres agrupades d’ús individual. Malgrat que no hi ha constància documentada i que el seu estat de conservació i estudi no és el millor, s’ha pensat que podria tractar-se d’aquest tipus de construcció i que fins i tot alguna excavació de dimensions més àmplies que les altres faci pensar en un ús comunitari i que poguéssim parlar d’un establiment de tipus cenobític. Tot i això, i per manca de comprovació arqueològica, val a dir també que podria tractar-se de construccions destinades a altres usos, com ara l’agrícola.

Benviure
Ermitatge A de Benviure


Un cop aquesta zona es va anar repoblant aquests ermitatges haurien quedat abandonats, la propera torre de Benviure és documentada a partir del 1048 tot i que el seu origen pugui ser anterior. Aquest sector tornava a estar habitat en aquella època segurament per repobladors de fora ja que es va perdre el nom anterior, cal tenir present que Sant Boi fou un emplaçament important ja en època romana.

Benviure
Ermitatge A de Benviure


Altres ermitatges de Sant Boi:

Llor
Ermitatge del Llor


Bibliografia:
- PAGÈS I PARETAS, Montserrat. La torre circular i els eremitoris rupestres de Benviure, a Sant Boi de Llobregat. A Acta historica et archaeologica mediaevalia. Núm. 1. 1980
- PAGÈS I PARETAS, Montserrat. Catalunya romànica. Vol. XX. El Barcelonès, el Baix Llobregat... Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992
- Descoberta de tres eremitoris medievals al costat de dues rieres de Sant Boi. A Viure Sant Boi. Febrer 2004
Enllaç:
- Bloc El Marge. Amb informació i més fotos

Situació:

A la falda de Sant Ramon, a ponent de la ciutat

 
Baldiri B. - Juny de 2012 / Actualitzat gener de 2017