Comanda de Barbens

Castrum de Barbenz

(Barbens, Pla d'Urgell)

Comanda de Barbens
Comanda de Barbens

El lloc de Barbens és documentat per primer cop el 1085 i el seu castell, en aquell moment propietat de Ramon Barrufell, el 1118. A partir de la donació de Barbens a l’orde del Temple, de l’any 1164, va començar la implantació d’una comanda en aquest lloc, el primer comanador conegut d’aquesta casa és Ramon Barrufell (1168), antic propietari del castell i senyor de Barbens.

Comanda de Barbens
Comanda de Barbens

El 1166, la seva filla Sança havia venut el castell als templers seguint la voluntat del seu pare, que havia ingressat a l'orde. La finalitat de la fundació d'aquesta comanda fou econòmica, per aprofitar els recursos agraris de la zona. Els templers van anar acumulant un important patrimoni amb béns situats a la rodalia. Quan es va suprimir l'orde, el 1317, la casa va passar a mans dels hospitalers, el primer comanador de l'Hospital conegut fou Jaume de Ribelles (1320). Els hospitalers van tenir la propietat i cura del lloc fins al segle XIX. Aquests van fer diverses reformes al castell i convent durant els segles XVI i XVIII, el gruix de les construccions que encara es conserven són d'aquesta darrera època.

Comanda de Barbens
Comanda de Barbens
Comanda de Barbens
Comanda de Barbens
Escut del comanadar Manuel de Montoliu i de Boixadors
Comanda de Barbens
Comanda de Barbens
Comanda de Barbens
Comanda de Barbens
L'església parroquial de Santa Maria Barbens, al costat de la comanda

Comanda de Barbens
Comanda de Barbens
Fotografia d'Antoni Gallardo (s/d)
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya
Comanda de Barbens
Comanda de Barbens (2003)
Comanda de Barbens
Comanda de Barbens (2003)
Comanda de Barbens
Comanda de Barbens (2003)

Bibliografia:
  • AMORÓS, Francesc (2008). El castell de la comanda hospitalera de Barbens. Templers i hospitalers. Ordes militars a Catalunya. Grup de Recerques de les Terres de Ponent
  • CATALÀ, Pere (1979). Els castells catalans. Vol. VI-2a part. Barcelona: R. Dalmau Ed.
  • FUGUET SANS, Joan (2000). Templers i hospitalers III. Barcelona: Rafael Dalmau Editor
  • GONZÁLEZ I PÉREZ, Joan-Ramon (1997). Castell de Barbens. Catalunya romànica. Vol. XXIV. El Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • LLOBET I PORTELLA, Josep M. (2008). Documents relacionats amb la comanda hospitalera de Barbens i els seus membres (1416-1800). Jornades de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent
  • MIRET I SANS, Joaquim (1899). Cartoral dels Templers de les comandes de Gardeny y Barbens. Barcelona: L’Avenç

Situació:
Vista aèria

El castell de Barbens és al centre de la vila, ara l'Ajuntament