Convent de la Mercè de Castelló d'Empúries

Sant Bartomeu de Castelló d'Empúries

(Castelló d'Empúries, Alt Empordà)

La Mercè de Castelló d'Empúries
La Mercè de Castelló d'Empúries

Aquest convent mercedari estava situat inicialment extramurs, al nord del recinte de la muralla i prop del portal de la Mercè, havia estat fundat l’any 1238 pel comte Ponç IV d'Empúries qui va cedir els terrenys necessaris a Pere Nolasc que es va encarregar de fer efectiva la fundació. Fou una casa relativament important i entre els seus murs es van desenvolupar alguns Capítols Provincials de l’orde durant el segle XIV.

La Mercè de Castelló d'Empúries
La Mercè de Castelló d'Empúries

Hom sap que el retaule major d’alabastre, ara perdut, estava dedicat al patró del convent, sant Bartomeu. Montsalvatje va publicar que a causa de la insalubritat del lloc es va pensar en el seu trasllat, però es més probable que el motiu estigui relacionat amb la seva situació apartada de la vila, els mercedaris havien patit atacs i finalment el que ho va desencadenar fou l’enderroc de l’edifici en prevenció d’una ocupació i utilització com a punt d’atac a Castelló per les tropes franceses, el 1653. De totes maneres no va ser fins el 1763 que la comunitat es va poder traslladar al nou establiment aixecat dins de la ciutat, però això no el va deslliurar d’una nova destrucció el 1794, i una altra vegada arran de la guerra del Francès (1808-14). Després d’una reconstrucció molt bàsica fou exclaustrat temporalment durant el Trienni Liberal i ja definitivament el 1835 amb la desamortització. Es conserven algunes restes del convent d'intramurs, amb dues galeries del claustre.

La Mercè de Castelló d'Empúries
La Mercè de Castelló d'Empúries
La Mercè de Castelló d'Empúries
La Mercè de Castelló d'Empúries
Claustre
La Mercè de Castelló d'Empúries
Diner de Ponç IV d'Empúries
La Mercè de Castelló d'Empúries
Pere Nolasc, que va participar en la fundació
del convent de la Mercè de Castelló d'Empúries
Il·lustració de Diario sagrado y kalendario general... (1749)
Biblioteca Nacional de España
La Mercè de Castelló d'Empúries
La Mercè de Castelló d'Empúries
Claustre
La Mercè de Castelló d'Empúries
La Mercè de Castelló d'Empúries
Claustre
La Mercè de Castelló d'Empúries
La Mercè de Castelló d'Empúries
Claustre

Bibliografia:
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Tomo II. Barcelona: Francisco J. Altés
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1915). Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Tomo I. Barcelona: Francisco J. Altés
  • MONSALVATJE I FOSSAS, Francesc (1917). Los Condes de Ampurias vindicados. Olot: Ramon Bonet
  • PUJOL I CANELLES, Miquel (2002). A propòsit d’un contracte inèdit de Jaume Cascalls. El retaule de Sant Bartomeu del convent de la Mercè de Castelló d’Empúries. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Núm. 35

Situació:
Vista aèria

El primer convent ara ha desaparegut, era prop del portal de la Mercè (2a)
El segon es conserva parcialment, és al centre històric de Castelló (2b)