Convent de Sant Francesc de Castelló d'Empúries

Franciscans de Castelló d'Empúries / S. Francisci Castilionis Empuriarum

(Castelló d'Empúries, Alt Empordà)

Safareig públic
Safareig públic

Deixant de costat una tradició que atribueix al mateix sant Francesc la fundació d’aquest convent i la data de 1214, hom coneix documentalment que ja existia l’any 1246, en aquesta data li foren facilitades uns terrenys per poder ampliar-lo. L’historiador franciscà Jaume Coll esmenta que “este Convento fue edificado de muy pulidas, y quadradas piedras, lo que denota, que seria desde su fundacion muy sumptuosa la fabrica de este Convento”.

Safareig públic
Safareig públic

El 1495 o 1496 la casa conventual va adoptar la reforma pel que fa a la regularitat, passant a mans dels observants. Fou destruït el 1655 i refet posteriorment, el 1738 s’estava acabant la reconstrucció. Es va suprimir temporalment el 1822 i a causa de la fugida dels framenors, el lloc va ser víctima del saqueig; exclaustrat definitivament el 1835 i abandonat, fou saquejat novament. El 1845 es va posar a subhasta l'antic solar, moment en que es va fer constar que estava en ruïnes. Gaietà Barraquer explica que tot i que ell ja no l’havia pogut veure, l’hi havien dit que el claustre era semblant al de Vilabertran. No hi ha rastre aparent d’aquesta casa tot i que hom considera que el safareig públic proper al molí fariner, que es va construir el 1863, conserva restes arquitectòniques d’aquesta casa franciscana.

Pro.Cathaloniae
Segell de la Província Franciscana de Catalunya
De Origine Seraphicae Religionis Franciscanae
Safareig públic
Safareig públic (2001)

Bibliografia:
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Barcelona: Imp. Fco. J. Altés
  • BOADAS LLAVAT, Agustí (2014). Els franciscans a Catalunya. Lleida: Pagès. Ed.
  • COLL, Jayme (1738). Chronica Seráfica de la santa provincia de Cathaluña. Barcelona: Martí
  • GONZAGA, Francesc (1587). De Origine Seraphicae Religionis Franciscanae... Roma
  • JUHERA I CALS, Miquel (1994). Petjades franciscanes a les comarques gironines. Figueres
  • SANAHUJA, Pedro (1959). Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona: Ed. Seráfica
  • FRANQUÉS I GIL, M. Regina (1999). La desamortització a Castelló d'Empúries (1820-1854). Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Núm. 32

Situació:

El safareig amb les possibles restes del convent és a llevant de Castelló, proper al molí fariner