Monestir de Santa María de Bujedo de Candepajares

Santa María Bugedo / Buxetum / Buixedo / Campo de Paxares

(Bugedo, Burgos)

Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares

Es coneixen diverses versions sobre la data de fundació d’aquesta casa premonstratenca, la més reculada és la de 1162 amb una donació a aquest monestir del lloc de Bakio (Biscaia), la segona i la més probable, és la del 1168 que correspondria a la donació efectuada per Sancha Díaz de Frías del lloc de Bujedo al monestir de San Cristóbal de Ibeas, prop de Burgos, del que queden algunes ruïnes, amb la finalitat d’establir-hi una nova casa.

Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares

La tercera porta la data de 1170, en aquell any, Alfons VIII de Castella va beneficiar el monestir amb la donació de San Juan de la Hoz de Muriel i el 1175 la fundadora encara hi va afegir altres possessions. Com passa sovint en les cases premonstratenques, inicialment era un monestir doble, amb una comunitat masculina i una altra de femenina, aquesta darrera es va traslladar el 1175 a un altre indret. El 1176 Alfons VIII va visitar el monestir i en aquella ocasió li va atorgar altres beneficis. Fins a finals d'aquell segle i començament del XIII es registra un important nombre de donacions a favor seu; tot i això, es tractava d'un monestir modest, que en els segles XIV i XV va patir una època de decadència econòmica. A partir del 1583 es va procedir a la reconstrucció de bona part de les dependències del monestir, perdent en aquell moment el seu aspecte medieval.

A finals del segle XVIII fou ocupat per l'exèrcit francès i els canonges el van haver d'abandonar temporalment. Al segle XIX no van millorar les coses, el monestir continuava ocupat pels militars i, a més, va patir els efectes de les diferents exclaustracions fins que el 1835 fou suprimit definitivament. Ja sense comunitat, es va anar malmetent el seu mobiliari, el 1844 el lloc va passar a mans de particulars, poc després es va construir el ferrocarril que passa pel costat, cosa que va fer perillar la seva conservació. El 1880 fou adquirit per una institució eclesiàstica i el 1891 pels Germans de les Escoles Cristianes de La Salle que encara té el lloc a càrrec seu. Del monestir es conserva l'església medieval amb modificacions posteriors i la torre del campanar que també es considera parcialment medieval, el claustre romànic va desaparèixer durant el segle XVI amb la construcció d'un de nou.

Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Alfons VIII de Castella, protector del monestir de Bujedo
Il·lustració del Liber genealogiae regum Hispanie
Alonso de Cartagena (s XVI)
Biblioteca Nacional de España
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Gravat de Gustave Doré publicat a L'Espagne (1874)
Bujedo de Candepajares
Bujedo de Candepajares
Il·lustració de Semanario pintoresco español (1854)
Biblioteca Nacional de España

Bibliografia:
  • ÁLVAREZ BORGE, Ignacio (2008). Cambios y alianzas. La política regia en la frontera del Ebro en el reinado de Alfonso VIII de Castilla. Madrid: C S I C
  • ANDRÉS ORDAX, Salvador (1992). El monasterio premostratense de Bujedo (Burgos) y la nueva traza del convento en 1583. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia
  • BACKMUND, Norbert (1956). Monasticon Praemonstratense Vol. 3. Straubing
  • BAUDRILLART, Alfred (1938). Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Vol. 10. París: Letouzey et Ané
  • GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel (dir.) (2002). Enciclopedia del románico en Castilla y León. Burgos. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real
  • LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, María Teresa (1997). Monasterios medievales premonstratenses. Reinos de Castilla y León. Vol. I. Junta de Castilla y León
  • SALOMON, Remigio (1854). Real ex-monasterio de Santa María de Bugedo. Semanario Pintoresco Español. Madrid
  • SERRANO, Luciano (1935). El Obispado de Burgos y Castilla primitiva. Desde el siglo V al XIII. Vol. 2. Madrid: Inst. Valencia de Don Juan

Situació:
Vista aèria

L'antic monestir pertany al municipi de Bugedo, prop de Miranda de Ebro. Està situat fora de la població, al sud-oest d'aquesta