Convent dels Frares del Sac de Girona

Germans de la Penitència de Jesucrist

(Girona, Gironès)

Santes Creus
Girone en Catalogne
Sieur de Beaulieu, 1659
Institut Cartogràfic de Catalunya

Hi ha constància de l’existència d’una casa dels Germans de la Penitència de Jesucrist, més coneguts com frares del sac, a Girona. Havia de ser durant la segona meitat del segle XIII, quan l’orde va tenir activitat.

Frare del Sac
Religiós de l'orde dels Germans
de la Penitència de Jesucrist
Recueil de tous les costumes des ordres religieux et militaires
Jacques-Charles Bar (1778)
Bibliothèque nationale de France

Bibliografia:
  • BURNS, Robert I. (1988). The Friars of the Sack in Puigcerdà: A lost chapiter of 13th century religious history. Anuario de Estudios Medievales, núm. 18

Situació:

Es desconeixen els detalls de la seva situació a la ciutat de Girona