Comanda de Casa Antiga

Les Cases Antigues / Sant Joan

(Lleida, Segrià)

Casa Antiga
Comanda de Casa Antiga, de Lleida
Detall de la vista de Lleida, amb la casa hospitalera
Segons un dibuix d'Anton Van der Wyngaerde (1563)

La comanda de Casa Antiga de Lleida es va començar a organitzar poc temps després de la conquesta definitiva de la ciutat als sarraïns el 1149. Havent rebut diverses donacions arran de la recuperació del territori, l'establiment hospitaler es va anar creant i l'any 1175 es troba la primera referència a una comanda formalment constituïda, on s'esmenta el seu comanador, Pelegrí. La relació de donacions a favor de l'orde de l'Hospital és àmplia, però l'embranzida forta va arribar amb la dissolució de l'orde del Temple, el 1317.

La importància i extensió dels béns de l'Hospital a Lleida els va permetre mantenir dues cases, aquesta de Casa Antiga i la de Gardeny, heretada dels templers. De totes maneres, els béns d'aquesta comanda eren menors que els de Gardeny, que els duplicava. Hi ha constància de la celebració l'any 1377 d'un capítol de l'orde en aquest lloc. Casa Antiga figura representada a la vista de Lleida realitzada el 1563 per Wyngaerde, el 1659 es trobava en ruïnes a causa dels estralls de la guerra dels Segadors (fou demolida el 1641) i es va reconstruir durant la segona meitat del segle XVIII. Ara ha desaparegut, tot i que Joan Fuguet esmenta que a mitjan segle XX encara hi havia restes visibles de l'església.


Bibliografia:
  • BERTRAN, Prim (1997). Sant Joan de la comanda de l’Hospital (o de les Cases Antigues ). Catalunya romànica. Vol. XXIV. El Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • FUGUET SANS, Joan (2000). Templers i hospitalers III. Barcelona: Rafael Dalmau Editor
  • LLADONOSA, Josep (1972). Història de Lleida. Vol. I. Tàrrega: F C Calmet
  • MIRET I SANS, Joaquim (reed. 2006). Les cases de templers i hospitalers a Catalunya. Lleida, Pagès Editors

Situació:

La casa hospitalera es trobava a llevant de la ciutat, no hi ha restes visibles