Convent de Santa Magdalena de Castelló d'Empúries

Convent de Sant Agustí de Castelló d'Empúries

(Castelló d'Empúries, Alt Empordà)

La Magdalena de Castelló d'Empúries
La Magdalena de Castelló d'Empúries

Malgrat que no hi ha notícies de la seva fundació, hom pensa que aquesta s’hauria produït al segle XIV tot i que no és fins el 1451 que s’esmenta per primer cop el convent i el seu prior, Jaume Montó.

La Magdalena de Castelló d'Empúries
La Magdalena de Castelló d'Empúries

Inicialment la casa agustina estava situada extramurs, apartada del nucli urbà, al nord-oest d’aquest. El 1655 fou enderrocat a causa al setge dels francesos, a conseqüència d'això es va traslladar a l'actual ubicació, el lloc anomenat Torrecabota. En 1820, durant el Trienni Lliberal, es refugiaren al convent de Palamós fins que hi van poder tornar el 1824. Amb l’exclaustració, els tres frares que quedaven el van abandonar definitivament. Subhastat el 1844, va passar a mans particulars i més endavant es va utilitzar com a caserna de la Guàrdia Civil. En els darrers anys l’indret s’ha excavat i restaurat.

La Magdalena de Castelló d'Empúries
La Magdalena de Castelló d'Empúries

La Magdalena de Castelló d'Empúries
La Magdalena de Castelló d'Empúries
(1989)
La Magdalena de Castelló d'Empúries
La Magdalena de Castelló d'Empúries
(1989)

Bibliografia:
  • BADIA I HOMS, Joan (1985). L’arquitectura medieval de l’Empordà. Vol. II-A. Girona: Diputació de Girona
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Barcelona: Imp. Fco. J. Altés
  • GAVÍN, Josep M. (1983). Inventari d’esglésies. Vol. 13, Alt Empordà. Barcelona: Arxiu Gavín
  • MASSOT, Joseph (1699). Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre san Agustín, del Principado de Cataluña. Barcelona: Imp. Juan Jolis
  • TRIJUEQUE I FONALLERAS, Pere (1991). El convent dels agustins de Palamós. Palamós: Ajuntament de Palamós

Situació:
Vista aèria

El convent és al nucli antic de Castelló d'Empúries
El primer establiment ha desaparegut, estava situat al nord de la ciutat