Convent del Carme de Valls

Carmelites de Valls / Mare de Déu del Carme

(Valls, Alt Camp)

El Carme de Valls
El Carme de Valls

El convent el Carme fou fundat a Valls l’any 1320 quan la mateixa vila va donar a l’orde carmelità uns terrenys per edificar-lo a més d'una dotació econòmica per fer front a les despeses de la construcció. El convent estava situat extramurs, prop de la porta anomenada també del Carme. La informació històrica del convent és deficitària a causa de la pèrdua del seu arxiu. Hom coneix que a les acaballes del segle XIV es va edificar una nova església que devia substituir la primitiva capella d’època fundacional.

El Carme de Valls
El Carme de Valls
Façana de l'església

Al segle XVII els carmelites es van fer amb la propietat de les terres i molí de la Farigola, al nord del centre històric. El convent va patir els efectes de la guerra dels Segadors y durant la segona meitat dels segle XVII es van portar a terme diverses obres de reparació dels edificis i també es va adquirir nou mobiliari, més importants foren les obres efectuades durant el segle XVIII, quan pràcticament es va refer l’església, obra que es va acabar el 1777 resultant el temple que, bàsicament, encara es conserva. Ja al segle XIX va patir els efectes de la guerra del Francès, quan el convent fou convertit en caserna i saquejat. Després d’una exclaustració temporal durant el Trienni Liberal, va arribar la exclaustració definitiva, el 1835. Un cop a mans públiques el lloc fou destinat a hospital fins el 1868, el 1878 l’església va esdevenir parroquial. Des del 1868 el convent ha estat ocupat per diverses escoles, funció que encara manté en l’actualitat.

El Carme de Valls
El Carme de Valls
El Carme de Valls
El Carme de Valls
El Carme de Valls
Claustre del Carme de Valls
Fotografia publicada a Memòria de la intervenció
arqueològica al convent del Carme de Valls

Bibliografia:
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 1. Barcelona: Imp. Fco. J. Altés
  • GAVÍN, Josep M. (1980). Inventari d'esglésies. Vol. 6. Barcelona: Artestudi
  • PUIGJANER Y GUAL, Francisco (1881). Historia de la Villa de Valls desde su fundación hasta nuestros días. Valls: Imp. Francisco Pellisser
  • RIBAS, E. (1935). Llibre del Carme de Valls. La Crònica de Valls, 21-09-1935
  • VELASCO BAYÓN, Balbino (1990). Historia del Carmelo español. Vol. 1. Roma: Institutum Carmelitanum
  • TEIXELL NAVARRO, Imma (2008). El convent del Carme de Valls (Alt Camp). Tribuna d'arqueologia, 2007. Barcelona: Generalitat de Catalunya
  • TEIXELL NAVARRO, Imma (2009). Memòria de la intervenció arqueològica al convent del Carme de Valls (Valls, Alt Camp). Codex - Arqueologia i Patrimoni

Situació:
Vista aèria

L'església i antic convent del Carme és a la part meridional del nucli antic de Valls