Convent de Sant Antoni Abat de Valls

Hospital de Sant Antoni Abat de Valls

(Valls, Alt Camp)

Sant Antoni de Valls
Sant Antoni de Valls
Escut dels antonians

Com és habitual en aquest orde, el convent i hospital de Sant Antoni Abat estava situat prop d’un portal de la muralla que portava també el nom de Sant Antoni i que tancava la vila, al nord, el del camí de Montblanc.

Sant Antoni de Valls
Sant Antoni de Valls

Hom ignora la data de la seva fundació, però ja estava en funcionament el 1297. Hom coneix també que el 1421 l’edifici era en perill de ruïna i es va demanar al comanador, Jacme Porta, que efectués les obres pertinents. L’any 1723 els antonians van demanar el trasllat del convent a causa de l’estat ruïnós en que es trobaven els edificis, el 1735 es va posar la primera pedra del nou establiment intramurs i el 1753 es va beneir. Els antonians el van ocupar fins l’extinció de l’orde, el 1787, els seus béns van passar a l’hospital de Sant Roc, mentre que l’església esdevindria parroquial, funció que encara té. No es conserva el convent annex.

Sant Antoni de Valls
Sant Antoni de Valls
Sant Antoni de Valls
Sant Antoni de Valls

Bibliografia:
  • COMELLES, Josep M. i altres (1991). L'Hospital de Valls. Assaig sobre l'estructura i les transformacions... Valls: Estudis Vallencs
  • GAVÍN, Josep M. (1980). Inventari d'esglésies. Vol. 6. Barcelona: Artestudi
  • PUIGJANER Y GUAL, Francisco (1881). Historia de la Villa de Valls desde su fundación hasta nuestros días. Valls: Imp. Francisco Pellisser
  • SECALL I GÜELL, Gabriel (1980). La medicina i els antics hospitals de Valls. Valls: Jove Cambra

Situació:
Vista aèria

L'actual parròquia és al carrer de Sant Antoni Abat de Valls