Monestirs de l'Alta Ribagorça

Relació dels monestirs i convents d'aquesta comarca

(Catalunya)
Lleida
Detall de Carte de partie de Catalogne...la Noguera Ribagorsana... (1718-19)
Bibliothèque nationale de France