Convent de Santa María de los Valles

Convent de Torresandino / Carmelites de Los Valles

(Torresandino, Burgos)

Santa María de los Valles
Santa María de los Valles

El convent carmelita de Torresandino es va fundar el 1394 en un indret que segurament tenia precedents eremítics des de l’època de la recuperació del territori a l’islam, l’assentament es va anar desenvolupant amb la construcció d’una església, fins que es va consolidar amb l’arribada de l’orde del Carme. L’existència del culte a la imatge de Nuestra Señora de los Valles, objecte de molta devoció pels fidels, va afavorir l’arribada de donacions i l’expansió de la casa.

Santa María de los Valles
Santa María de los Valles

El 1471 ja hi consta una comunitat de catorze membres, deu anys més tard la casa va rebre una important donació de Margarita de Castilla, que augmentava considerablement el seu patrimoni i que es va incrementar amb altres aportacions que es van aplegar en un senyoriu amb jurisdicció sobre diversos llocs. En el segle XVII la casa passava per una època de crisi, que també va afectar la seva regularitat, en una visita efectuada l'any 1632, es va fer constar que els monjos havien d'estar-se al convent i esmentava que la majoria dels frares moria fora dels seus murs. El 1640 es va incendiar l'església i es va perdre el seu mobiliari. El 1681 una nova visita instava la comunitat a complir amb els seus deures i fins i tot els prohibia que visitessin les monges de Tórtoles si no era per confessar i predicar.

Poc després, el 1687, es comprovava l'important relaxament dels costums, sobretot pel que feia a les sortides de la casa, vestimenta i comportament, a més d'ordenar que els diners havien de desar-se en la caixa de tres claus. En ple segle XVII encara va rebre en testament la jurisdicció sobre algunes poblacions veïnes, cosa poc habitual a l'època. Amb el segle XVIII la vida conventual sembla redreçar-se i es normalitzaren els costums, en aquesta època consten diverses adquisicions de mobiliari per a l'església que s'havia cremat. El 1771 la comunitat tenia vint-i-tres membres, però el 1803 només onze. En el segle XIX va patir els efectes de la guerra del Francès, moment en què la comunitat es va veure en l'obligació de vendre algunes propietats per atendre les seves necessitats. Més endavant va arribar una exclaustració temporal durant el Trienni Liberal i la desamortització definitiva el 1835, el lloc va passar a mans particulars i començava el seu espoli i ruïna.

Santa María de los Valles
Santa María de los Valles
Santa María de los Valles
Santa María de los Valles

Bibliografia:
  • SÁNCHEZ, José Ignacio; i altres (2016). El Convento de los Valles en Torresandino tristes ruinas de la presencia mendicante entre el Duero y el Cerrato. Biblioteca estudio e investigación, núm. 31
  • VELASCO, Balbino (1993). Los Carmelitas. Historia de la Orden del Carmen IV. El Carmelo español. Madrid: B. A. Cristianos
  • VELASCO, Balbino (1994). Historia del Carmelo Español. Vol. III. Roma: Institutum Carmelitanum

Situació:
Vista aèria

S'hi va des de Torresandino per una pista en direcció ponent