Canònica de Santa Coloma d'Albendiego

Monestir d’Albendiego

(Albendiego, Guadalajara)

Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego

Malgrat que tradicionalment s'ha donat un origen templer a aquesta església, no hi ha cap document que ho pugui avalar. Albendiego està situat en un lloc de pas que comunicava Atienza amb el nord i que a mitjan segle XII era terra de frontera, segurament aquest establiment és de l'època de la repoblació, després de l'ocupació sarraïna.

Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego

La primera notícia d'aquesta casa és de l'any 1197, quan s'esmenta el monestir de Santa Coloma. Ben aviat el lloc degué perdre la seva situació estratègica i la comunitat agustiniana es va extingir, tot i que al capítol de la catedral de Sigüenza es va mantenir la figura de l'abat de Santa Coloma fins al segle XIX. Albendiego és conegut gràcies a l'església que encara conserva una bella capçalera romànica, tot i que la resta del temple es va refer en època posterior.

Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego
Santa Coloma d'Albendiego

Bibliografia:
  • GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel; dir. (2009). Enciclopedia del románico. Guadalajara. Fundación Santa María la Real Centro de Estudios del Románico
  • HERRERA, Antonio (2005). Monasterios y conventos de Castilla - La Mancha. Guadalajara: Aache Ed.

Situació:
Vista aèria

Albendiego és a ponent d'Atienza