Monestir de Monsalud

Monasterio de Nuestra Señora de Monsalud / Mons Salutis

(Córcoles, Guadalajara)

Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud (1989)

Segons la tradició, el monestir de Monsalud s'hauria fundat l'any 1140 amb el suport d'Alfons VII de Lleó, tenint com a precedent un assentament anterior, del 1138. Aquesta data fundacional ha estat discutida a causa de no disposar de cap document de l'època que ho pugui autenticar. Al monestir hi havia una inscripció, ara perduda, que ho afirmava, tot i que, segurament, es tractava d'un epígraf commemoratiu fet anys després.

Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud (1989)

El cert és que el primer document que esmenta aquest monestir porta la data de 1167, quan la casa ja estava en ple funcionament. A partir d’aquí els esments al monestir són més abundants, es tracta, sobretot de documentació reial, de donacions de béns. L’escassetat de documentació està motivada per la pèrdua de l’arxiu l’any 1437, a causa d’un incendi. Durant la segona meitat del segle XII, Monsalud va mantenir una estreta relació amb Calatrava, alguns cavallers d’aquest orde foren enterrats en aquest indret. El 1250, una butlla del papa Innocenci IV confirmava els béns del monestir, molts dels seus abats venien de terres franceses, la casa era filla d’Escaladieu (Alts Pirineus), que havia participat en la seva fundació.

La casa es va beneficiar de l’afluència de devots i del prestigi que li donava la presència de lo imatge de la Mare de Déu de Monsalud, del molta veneració. Gràcies a això, en el decurs dels anys, es van poder emprendre obres de construcció que van enriquir arquitectònicament les dependències monàstiques, especialment durant el segle XVI, després d’un període de decadència. La vida religiosa va acabar el 1835 amb la desamortització i va comportar la pèrdua dels seus béns, l’abandó i les destrosses en les construccions. Malgrat tot, encara es conserva un bon gruix de les seves estructures, en procés de restauració.

Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud (1989)
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud

Filiació de Monsalud

Segons l'Originum Cisterciensium (L. Janauschek, 1877)
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Església
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Sala capitular
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Claustre
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Claustre
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Porteria
Monestir de Monsalud
Monestir de Monsalud
Porteria

Bibliografia:
 • ABAD, Concepción (1990). Monasterio de Monsalud de Córcoles (Guadalajara). Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, núm. 2
 • DE CARTES, Bernardo (1721). Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Monsalud: venerada en su real monasterio de monges cistercienses. Alcalá: Espartosa
 • DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier (2012). Comunicación publicitaria en el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Monsalud en Córcoles (Guadalajara). Hispania Sacra, núm. 129
 • GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel; dir. (2009). Enciclopedia del románico. Guadalajara. Fundación Santa María la Real Centro de Estudios del Románico
 • HERRERA, Antonio (1974). Monasterios y conventos en la provincia de Guadalajara. Guadalajara: I.C. Marqués de Santillana
 • JANAUSCHEK, Leopoldus (1877). Originum Cisterciensium. Vol. 1. Viena
 • MANRIQUE, Angel (1642). Cisterciensium Annalium, Vol. 1. Lió: L. Anisson
 • SANTIAGO, Javier de (2017). ¿Falso, copia u original tardío?: Acerca de la tradición del monumentum fundationis del monasterio de Nuestra Señora de Monsalud (Córcoles, Guadalajara). De Falsa et Vera Historia. Madrid: Ed. Clásicas
 • TORRES, Leopoldo (1918). El Monasterio de Monsalud de Córcoles (Guadalajara). Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, núm. 26
 • VILLAFAÑE, Juan de (1740). Compendio historico, en que se da noticia de las milagrosas, y devotas imagenes de la Reyna de los cielos y tierra, María Santissima... Madrid: M. Fernandez
 • YÁÑEZ, Damián (1959). Alfonso VII de Castilla y la Orden Cisterciense. Cistercium, any XI
 • YEPES, Antonio de (ed. 1960). Crónica general de la Orden de San Benito. Vol. 3. Madrid: Atlas

Situació:
Vista aèria

El monestir pertany al municipi de Córcoles, a llevant de l'embassament d'Entrepeñas