Monestirs
Monestirs de
Galícia
Priorat de San Salvador de Vilar de Donas
< anterior Inici Espanya Galícia Lugo següent >
castellano
cercador contacte facebook

Lugo

Es tracta d’un priorat de l’orde de Santiago que té el seu origen en una casa monàstica de tipus familiar. Hom desconeix la data de fundació del primer monestir però hom sap que era un establiment femení que pertanyia als Arias de Monterroso, que l’haurien fundat, i que estava dedicat a San Salvador tot i que ocupava una antiga capella amb l’advocació de San Lorenzo. Quan el monestir fou lliurat a l’orde de Santiago s’esmenta a Arias Perez de Monterroso i la seva esposa com a fundadors. Hom suposa que la instauració del primer monestir s’hauria fet a mitjan del segle XII i que estaria ocupat per monges cistercenques.

Vilar de Donas
Església de San Salvador, Vilar de Donas

Cistercenques ?


Sant Jaume
de l'Espasa
 

Vilar de Donas
Portada de l'església
Vilar de Donas
Portada de l'església

L’any 1194 els fills dels fundadors van fer donació de la casa a l’orde de Sant Jaume de l’Espasa i el primer prior documentat d’aquest lloc fou Domingo Odoario (1210). Era un establiment de dimensions modestes que subsistia de les rendes de diferents tipus que rebia de les seves possessions i gràcies a que en el document de donació de l’any 1194 eximia al priorat del pagament de qualsevol mena a l’orde de Santiago, per tant podia gaudir de la totalitat dels ingressos percebuts, malgrat que aquella condició no sempre fou respectada. A l’època inicial de desenvolupament li va seguir una segona de crisi (segle XIV), per acabar amb la seva recuperació, ja al segle XVI. El 1746 Villar de Donas es va integrar al priorat de San Marcos de León, que va mantenir-lo com una de les seves possessions fins la desamortització, el 1866.

Vilar de Donas
Portada de l'església

Durant la primera meitat del segle XIII es va construir l’església que encara es conserva i més endavant es van anar aixecant les altres dependències al voltant d’un claustre, construccions que es van alterar significativament amb el pas del temps. A l’absis es conserva un interessant conjunt de decoració mural que caldria situar cronològicament en el segle XV.

Vilar de Donas
Portada de l'església

Vilar de Donas
Església de San Salvador, Vilar de Donas
Vilar de Donas
Ferramenta de la porta
Vilar de Donas
Església de San Salvador

Vilar de Donas
Església de San Salvador
Decoració mural dels segles XIV i XV
Vilar de Donas
Decoració mural de l'absis
Crist dels Dolors
Vilar de Donas
Decoració mural de l'absis

Vilar de Donas
Decoració mural de l'absis
Mare de Déu de l'Anunciació
Vilar de Donas
Capitells de l'interior de l'església
Vilar de Donas
L'església

Vilar de Donas
Església de San Salvador
Vilar de Donas
Sepulcre de Fernas Ares Noguerol (1378)
Vilar de Donas
Sepulcre de Diego García de Ulloa (1410)

Vilar de Donas
Finestra de l'absis
Vilar de Donas
Claustre
Vilar de Donas
Esquema de la planta de l'església de Villar de Donas

Bibliografia:
- FREIRE CAMANIEL, José. El monacato gallego en la alta edad media. La Corunya: Fund. Pedro Barrié de la Maza, 1998
- NOVO CAZÓN, José-Luis. El priorato santiaguista de Villar de Donas en la Edad Media (1194-1500). La Corunya: Fund. Pedro Barrié de la Maza, 1986
- PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier. Mosteiros de Galicia na Idade Media. Ourense: Deputación Provincial de Ourense, 2008
 

Situació:

A ponent de Lugo i a llevant de Palas de Rei, on pertany


Vilar de Donas

Baldiri B. - Gener de 2013