Monestir de Nuestra Señora de Valvanera

Santuari de Valvanera / Balbanera / Vallevenarie

(Anguiano, La Rioja)

Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera

Tradicionalment, s'ha donat a Valvanera un origen miraculós, aquells fets van tenir lloc quan un malfactor penedit, Nuño, que s'havia retirat com anacoreta, va trobar una imatge de la Mare de Déu. Poc després, al seu voltant s'hi va reunir un grup d'eremites que donarien pas a la comunitat monàstica. Hom situa aquesta història a finals del segle XI i es coneix el nom del seu primer abat, Sancho. El cert és que els orígens estan poc documentats i són bastant foscos.

Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Il·lustració de Historia del venerable y antiquisimo
Santuario de Nuestra Señora de Valvanera
(1761)

A mitjan segle XI es troben donacions de béns a favor del lloc, i el 1092, un segle després de la tradicionalment considerada fundació, el rei Alfons VI de Lleó atorgava a aquella església privilegis tot esmentant el seu estat de deteriorament. També s'ha considerat que des del seu començament a Valvanera se seguia la regla de Sant Benet, des del 1233 al 1524 va pertànyer a la Congregació Tarraconense i a partir d'aquesta darrera data a la de Valladolid. Malgrat esdevenir un santuari de molta devoció, tot i la protecció rebuda de la reialesa, el monestir no va esdevenir un centre important, si ho comparem amb altres de la zona, com ara San Millán de la Cogolla. Al segle XIX va patir els tràngols de l'època, amb exclaustracions motivades per la guerra del Francès (1809), el Trienni Liberal (1820) i la desamortització de 1835. Es va restaurar a partir del 1883 tant pel que fa a les construccions, com pel retorn d'una comunitat benedictina. Hom considera que la imatge restaurada de la Mare de Déu de Valvanera, que es venera al santuari, és romànica, del segle XII. L'església actual és, bàsicament, el resultat de les construccions aixecades als segles XV i XVI.

Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Mare de Déu de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Nuestra Señora de Valvanera
Catálogo Monumental de España. Logroño (1915-16)

Bibliografia:
  • CASAS, Hipólito (1886). Valvanera, historia del santuario y monasterio de este nombre en Rioja. Saragossa: Comas
  • GARCÍA, Francisco Javier (1985). Documentación medieval del monasterio de Valvanera (Siglos XI a XIII). Zaragoza: Textos medievales, 71
  • GARCÍA, Francisco Javier (1986). El dominio del monasterio de Valvanera (siglos XI al XIII). Colegio Universitario de La Rioja
  • GARCÍA, Francisco Javier (1990). El monasterio de Valvanera en la Edad Media (siglos XI-XV). Madrid: Unión Editorial
  • LINAGE CONDE, Antonio (1986). El santuario-monasterio de Valvanera en la restauración benedictina del siglo XIX. Berceo, núm. 110
  • RUBIO, Benito (1761). Historia del venerable y antiquísimo Santuario de Nuestra Señora de Valvanera. Logroño: Delgado
  • SÁINZ RIPA, Pelayo (2010). Valvanera y su historia. Abadía de Valvanera
  • VALDIVIESO, Rosa María (1986). Los orígenes de un culto en los montes de la Rioja: Valvanera. Colegio Universitario de La Rioja

Situació:
Vista aèria

Valvanera està situat en una vall de la serra de la Demanda