Comanda del Masdéu

Commanderie du Mas Deu / Mansi Dei

(Trullars / Trouillas, Rosselló, Pirineus Orientals)

Comanda del Masdéu
Comanda del Masdéu
L'església medieval

Aquest lloc fou lliurat a l’orde del Temple l’any 1133, poc després, el 1136, ja s’esmenta la casa templera del Masdéu en una disposició testamentària, aquest seria l’any de fundació de la comanda. El primer comanador conegut és Hug Ramon (1161). Aquesta casa va esdevenir una institució rellevant a la regió i amb el temps, els templers van establir una sèrie de sotscomandes, masos o priorats vinculats a aquest lloc: Mas de la Garriga, Sant Hipòlit, Corbós, Centarnac, Palau del Vidre (1144), Bages (1146), Perpinyà (1180), Orla (1212?).

Comanda del Masdéu
Comanda del Masdéu

A més tenien altres possessions i béns, com ara molins i forns, que s’estenien sobretot al Rosselló i Conflent. Malgrat la importància que va agafar la casa que l’orde mantenia a Perpinyà, el Masdéu fou el centre administratiu dels béns del territori, integrat sobretot per explotacions agrícoles i, menys importants, pastures. D’altra banda, a finals del segle XII van portar a terme treballs de dessecament d’alguns dels nombrosos aiguamolls del Rosselló. A partir del 1307 els templers foren perseguits i es va dissoldre l’orde, el darrer comanador templer del Masdéu, Ramon Saguàrdia, va retirar-se en aquesta comanda un cop dissolt el seu orde.

La casa va passar a estar administrada per l'Hospital, els hospitalers van mantenir-se en aquest lloc fins a la Revolució. Després va passar a mans particulars i es va dedicar a l'agricultura. Les construccions d'època templera, amb una capella dedicada a Santa Maria, foren modificades profundament pels hospitalers, que van aixecar un mur amb fossat. Encara van patir modificacions i ampliacions amb el decurs dels segles que van arribar en relatiu bon estat fins a finals del segle XIX, quan s'hi va bastir una residència. L'any 1945, en un dels darrers episodis de la guerra, l'exèrcit alemany va fer volar els edificis, que s'havien convertit en polvorí.

Comanda del Masdéu
Comanda del Masdéu
Comanda del Masdéu
Comanda del Masdéu

Bibliografia:
  • FUGUET SANS, Joan (1995). L’arquitectura dels templers a Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau
  • FUGUET SANS, Joan (2005). Templers i hospitalers, IV. Barcelona: R. Dalmau
  • MIRET I SANS, Joaquim (1910). Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya. Aplech de noves y documents històrichs. Barcelona: C. de Caritat
  • MONSALVATJE, Francesc (1915). El Obispado de Elna. Tomo IV. Noticias históricas, XXIV. Olot: R. Bonet
  • PONSICH, Pere; i altres (1993). Comanda del Masdéu. Catalunya Romànica. Vol. XIV. El Rosselló. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • TRÉTON, Rodrigue (2007). Recueil des chartes de la maison du Temple du Masdéu. Tesi doctoral. París: Sorbonne
  • TRÉTON, Rodrigue (2010). Diplomatari del Masdéu, vols. 1-5, Barcelona: Fundació Noguera
  • VINAS, Robert (2002). Els templers al Rosselló. Lleida: Pagès Ed.
  • VINAS, Robert (2010). Le procès des Templiers du Roussillon. Pollestres: EDO Ed.

Situació:
Vista aèria

Prop de la carretera de Tuïr a Elna, al sud de Perpinyà i dins el terme de Trullars