Convent de la Mercè de Tortosa

Santa Caterina de Tortosa / La Reparació

(Tortosa, Baix Ebre)

La Mercè de Tortosa
La Mercè de Tortosa
Església de la Reparació

Es desconeix amb exactitud la data d’arribada dels mercedaris a Tortosa, segurament aquesta es va produir entre els anys 1239 i 1244. El 1250 es traslladaren des del primer assentament a una nova casa situada fora murs, propera al convent de Sant Francesc. El 1446, el convent es va veure afectat per les obres de fortificació de la porta de Sant Francesc, després d’un seguit de problemes per aconseguir un lloc nou on establir-se es va acordar el trasllat al carrer de Gènova, ara carrer de la Mercè, a un indret que possiblement era propietat dels hospitalers.

La Mercè de Tortosa
La Mercè de Tortosa
Església de la Reparació

L'església del nou convent es va haver de refer el 1628 amb la finalitat d'adaptar-la a les necessitats de la comunitat. Però amb el segle XIX van arribar els infortunis; el 1808 els mercedaris foren expulsats i el convent transformat en polvorí. Hi van poder tornar, la comunitat encara va subsistir fins al 1835, data en què es va suprimir la casa de manera definitiva i el lloc va passar a tenir diverses utilitats: oficines públiques, magatzem de sal, escola i caserna; l'església es va transformar en teatre. A causa del seu precari estat de conservació, es va enderrocar el 1897 i al mateix lloc es bastí el nou temple de la Reparació, consagrat el 1903.

La Mercè de Tortosa
La Mercè de Tortosa
Església de la Reparació
La Mercè de Tortosa
La Mercè de Tortosa
Interior de l'església de la Reparació a començament del segle XX
Fotografia de Ramon Borrell (s.d.)
Fons Fotogràfic Ramon Borrell
Arxiu Comarcal de les Terres de l'Ebre

Bibliografia:
  • ALMERICH, Paulina (1998). Les cases de religiosos a Tortosa. Tortosa: Ed. Coop. Gràfica Dertosense
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Tomo II. Barcelona: F. J. Altés
  • BAYERRI, Enrique (1957). Historia de Tortosa y su comarca. Vol. VII. Tortosa: Algueró i Baiges
  • ROLLAN, Xavier (1997). Santa Maria de Tortosa. Catalunya romànica. Vol. XXVI. Tortosa, Terres de l'Ebre... Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, Regina (1988). Los mercedarios en la Corona de Aragón durante la segunda mitad del siglo XIV. Miscel·l’ania de Textos Medievals 4. Barcelona: Consell Superior d’Investigacions Científiques

Situació:
Vista aèria

Al centre de Tortosa, prop de la catedral