Convent de Nostra Senyora dels Dolors de Vilanova

Els Josepets de Vilanova i la Geltrú / Carmelites Descalços de Vilanova

(Vilanova i la Geltrú, Garraf)

Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú

El convent dels carmelites descalços de Vilanova, també conegut com els Josepets, fou fundat el 1735 gràcies a un llegat de Ramon de Sembasart, després d’un intent fallit anterior, el 1700.

Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú

El donant va morir el 1732, havia disposat la seva sepultura provisional al convent de Sant Josep de Barcelona mentre no estigués construïda l’església de Vilanova on volia ésser enterrat de manera definitiva. Les oportunes llicències perquè els carmelites poguessin establir-se a la ciutat no van arribar fins el 1735. El mateix any hi van arribar els primers religiosos que es van aixoplugar de manera provisional en unes cases particulars a La Geltrú. La comunitat va passar dificultats econòmiques i no fou fins el 1737 que es va posar la primera pedra del convent i de l'església. El 1738 es va beneir una església provisional i la definitiva no es va acabar i consagrar fins el 1784. El 1790 foren portades les restes del fundador i els seus familiars des del convent de Barcelona.

A començament del segle XIX les dependències conventuals i claustre encara no estaven acabats i hom disposava de construccions provisionals i deficitàries per les necessitats de la comunitat. La vida d’aquesta casa fou curta, el 1835 els carmelites van abandonar-la arrel dels esdeveniments de Barcelona i l'església va patir la destrucció del seu mobiliari. Els carmelites ja no hi retornaren mai més i el lloc fou destinat seguidament a caserna. El 1847 es va demanar autorització per posar-hi l’hospital i el 1853 aquest va passar a ocupar l'edifici conventual, tot i que l'església es va tornar a obrir al culte de manera transitòria.

Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Els Dolors de Vilanova i la Geltrú
Fotografia de Gaietà Barraquer (1894)
Publicada a Las casas de religiosos...

Bibliografia:
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 2. Barcelona: F. J. Altés
  • GARÍ Y SIUMELL, José Antonio (1860). Descripción e historia de la villa de Villanueva y Geltrú desde su fundación hasta nuestros días. Vilanova: L. Creus
  • GAVÍN, Josep M. (1981). Inventari d'esglésies. Vol. 10 Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf. Barcelona: Arxiu Gavín
  • NARVÁEZ CASES, Carme (2000). El tracista fra Josep de la Concepció i l'arquitectura carmelitana a Catalunya. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona
  • RECODER, Josep (1888). Glorias Teresianas de Cataluña publicadas con motivo del tercer centenario de la… Barcelona: La Hormiga de Oro

Situació:
Vista aèria

El convent és al nord de la ciutat de Vilanova, a l'hospital