Monestirs de
Catalunya
    Orde de Carmelites Descalços
Ordes
castellano
cercador contacte facebook

Ordes
 

Carmelites descalços
Carmelita descalç
Il·lustració de Figures pour l'Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires (Helyot, s. XVIII)
Bibliothèque nationale de France


Convents masculins del Carme Descalç
a Catalunya
Sant Joan Baptista de Reus (Baix Camp)
Sant Rafael de la Selva del Camp (Baix Camp)
Sant Hilari de Cardó (Baix Ebre)
El Miracle de Tortosa (Baix Ebre)
Sant Josep de Barcelona (Barcelonès)
Josepets de Gràcia (Barcelonès)
Els Dolors de Vilanova (Garraf)
Sant Josep de Girona (Gironès)
Sant Josep de Mataró (Maresme)
Santa Teresa de Balaguer (Noguera)
Sant Jeroni de Vic (Osona)
Sant Josep de Lleida (Segrià)
Sant Llorenç de Tarragona (Tarragonès)
Sant Josep de Tàrrega (Urgell)
 

Monestirs femenins del Carme Descalç
a Catalunya
La Immaculada de Reus (Baix Camp)
Immaculada Concepció de Barcelona (Barcelonès)
La Immaculada de Mataró (Maresme)
Santa Teresa de Vic (Osona)
Sant Anastasi de Lleida (Segrià)
Sant Josep i Santa Anna de Tarragona (Tarragonès)
   

Aquesta institució va sorgir en el decurs de la segona meitat del segle XVI en el si de l’orde mendicant del Carme, l’origen del qual cal cercar-lo a Terra Santa i que més endavant, a causa de l’ocupació islàmica, va desplaçar-se a Europa occidental. L’impulsora d’aquest nou orde fou santa Teresa de Jesús que a banda dels corrents reformadors que van afectar aquell i altres ordes religiosos, va dirigir la fundació del nou monestir de San José d’Àvila (1562) on podia posar en pràctica el retorn a l’esperit original del Carme. No es tractava d’una reforma del Carme Calçat, el que pretenia la fundadora era donar sortida a les seves experiències personals que havia anat definint amb col•laboració d’altres personalitats com ara sant Pere d’Alcàntara. Gràcies a aquestes figures i amb el vist-i-plau del mateix orde carmelità va ser possible que els seus anhels arribessin a bon port malgrat l’oposició d’alguns estaments, com ara el del seu propi monestir de La Encarnación (també d’Àvila) on no havia vist possible portar endavant la seva tasca. El Carme Descalç pretenia el retorn a la “Regla primitiva” amb especial incidència en la pràctica contemplativa, la meditació i la vocació mariana.

Carmelites descalços
Santa Teresa de Jesús
Dibuix de Pieter de Jode (1611-1613)
Rijksmuseum, Amsterdam

San José d'Àvila
El monestir de San José d'Àvila
Fotografia de "losmininos" a Wikimedia


El 1567 el corrent impulsat per Teresa d’Àvila rebia el suport del General del Carmel, Gian Battista Rossi, per seguir la seva activitat fundadora dictant unes normes segons les quals les cases carmelitanes havien de facilitar la fundació de nous monestirs, cosa que es faria efectiva amb un seguit de nous establiments. Inicialment es va desenvolupar en la seva vessant femenina però aviat hom va veure la conveniència d’estendre-ho als frares. Amb l’estreta col·laboració de sant Joan de la Creu, el 1568 es fundava la primera casa masculina a Duruelo (Àvila). Amb tot, el desenvolupament de la branca masculina va patir molts entrebancs per part de la pròpia organització carmelitana, el 1569 es fundava la casa de Pastrana (Guadalajara).

San José d'Àvila
Escut carmelita
Detall de Provinciarum Et Conventuum Fratrum, Ac Monialium Discalceatorum Ordinis B. Virginis Mariae De Monte Carmelo Congregationis Hispaniae
Giovanni Battista Sintes (c1739-1750)
Bayerische Staatsbibliothek

Els Dolors de Vilanova
Convent dels Dolors de Vilanova


L’aparició del corrent de santa Teresa va coincidir amb el temps amb la reforma tridentina que s’impulsava dintre els ordes, tot i això cal esmentar que la introducció del Carme Descalç no va afectar de manera directa els convents existents de l’orde del Carmel que en general van seguir el seu propi camí, independent dels descalços. El 1581 es fundava la Província dels Descalços depenent del General dels Calçats el que donava més autonomia a les fundacions teresianes, el 1588 la Província es convertia en Congregació i a causa de la seva extensió es dividia també en províncies. La independència jurídica de l’orde Calçat va arribar el 1593 amb un breu pontifici signat per Climent VIII. Santa Teresa havia mort el 1582. Aviat es dividiria en dues congregacions, la de Sant Josep (o d’Espanya) i la de Sant Elies (o d’Itàlia).

Mont Carmel
Església del convent de Stella Maris
Mont Carmel, Haifa

Carmelites descalços
Carmelita descalça
Il·lustració de Figures pour l'Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires (Helyot, s. XVIII)
Bibliothèque nationale de France

El primer convent fundat a Catalunya fou el de Sant Josep de Barcelona (1586), ara desaparegut. Dos anys després es fundaria el primer monestir femení de la Immaculada Concepció, a la mateixa ciutat i també perdut. Fins l’exclaustració es van fundar catorze cases masculines (a banda de la de Perpinyà) i sis de monges, el 1835 va significar un canvi radical en el mapa d’establiments carmelites descalços, com els de tots els altres ordes. Durant el segle XIX es van restaurar alguns dels establiments i fundar altres de nous i en l’actualitat les dues branques hi mantenen presència. A causa de la devoció a sant Josep, moltes cases porten aquesta advocació, a Catalunya són coneguts també com josepets.

Carmelites descalços
La Mare de Déu entre santa Teresa i sant Joan de la Creu
Provinciarum Et Conventuum Fratrum, Ac Monialium Discalceatorum Ordinis B. Virginis Mariae De Monte Carmelo Congregationis Hispaniae
Giovanni Battista Sintes (c1739-1750)
Bayerische Staatsbibliothek

Carmelites descalços
Mapa dels establiments del Carme Descalç a Catalunya
Provinciarum Et Conventuum Fratrum, Ac Monialium Discalceatorum Ordinis B. Virginis Mariae De Monte Carmelo Congregationis Hispaniae
Giovanni Battista Sintes (c1739-1750)
Bayerische Staatsbibliothek


Santa Teresa de Vic
Monestir de Santa Teresa de Vic

Sant Hilari de Cardó
Sant Hilari de Cardó

Josepets
Els Josepets de Gràcia

Santa Teresa de Balaguer
El convent de Balaguer, ara destruït
Imatge cedida per l'Arxiu Gavín del Monestir de les Avellanes
El Carmen de Soria
El Carmen de Sòria
Carmelitas Descalzos de Segovia
El convent de Segòvia
On reposen les restes de sant Joan de la Creu

Bibliografia:
- BARRAQUER I ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. II. Barcelona: J. Altés
- ORTEGA, Pedro (2009). Historia del Carmelo Teresiano. Burgos: Monte Carmelo
- VELASCO, Balbino (1993). Los carmelitas. Historia de la Orden del Carmen IV. El Carmelo español. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos
Enllaç:
- Carmelites Descalços de Catalunya i Balears
- Castell Interior. Santa Teresa de Jesús i els carmelites descalços a Catalunya
Baldiri B. - Octubre de 2014