Convent de Sant Josep de Vic

Convent de Sant Jeroni de Vic / Carmelites Descalços de Vic

(Vic, Osona)

Sant Josep de Vic
Sant Josep de Vic
El claustre traslladat a Santa Magdalena de Conangle

Aquest convent de carmelites descalços es va poder fundar a la ciutat de Vic gràcies a una deixa de fra Baptista de Sant Jeroni segons el seu testament redactat l’any 1641, abans de professar. En ell declarava la seva voluntat de fundar la casa de Vic i que estaria dedicada a sant Jeroni, en record del seu pare, Jeroni Guerau.

Sant Josep de Vic
Claustre de Sant Josep de Vic
Fotografia de Gaietà Barraquer, 1897
Publicada a Las casas de religiosos...

El 1642 els carmelites van demanar a la ciutat el permís per establir-se, alhora que també fossin facilitats els terrenys necessaris per poder-ho tirar endavant. El mateix any els foren concedits uns terrenys al carrer Manlleu i també els van facilitar unes cases on es van estatjar provisionalment, cosa que ja van poder fer realitat el 19 de març de 1642. Malgrat aquesta favorable situació, l’oposició de la família del fundador, que va impugnar la herència, va fer trontollar la iniciativa que va estar a punt de quedar en res, però finalment el 1656 s’arribà a un acord que va permetre la continuïtat del projecte i demanar un altre cop terrenys on establir-se, ja que encara no havien pogut començar les obres al carrer Manlleu.

Finalment l’any 1663 es va poder posar la primera pedra del convent que s’hauria d’aixecar segons el projecte de fra Josep de la Concepció. El convent es va acabar el 1679 però l’església no es va poder inaugurar fins el 1696. La casa va mantenir-se fins l’exclaustració de 1835, quan tenia una comunitat de vuit membres. Els edificis van quedar afectats per les reformes urbanístiques del sector. Barraquer diu que en la seva visita del 1897 l’església es trobava en ruïnes i el convent era la seu d’un centre d’ensenyament (el col·legi de Sant Miquel dels Sants, que encara continua aquí la seva activitat) i una altra part estava adaptada per habitatges. El claustre es va traslladar a Santa Magdalena de Conangle.

Sant Josep de Vic
Sant Josep de Vic
Fotografia del curs 1941-42 del col·legi de
Sant Miquel dels Sants al claustre del convent,
ara a Santa Magdalena de Conangle
Fotografia: www.santmiqueldelssants.cat
Sant Josep de Vic
Sant Josep de Vic
El convent a Plano industrial y comercial de Vich (1881)
Institut Cartogràfic de Catalunya
Sant Josep de Vic
Sant Josep de Vic
Il·lustració publicada a
El convento de carmelitas descalzos de Vich
Sant Josep de Vic
Sant Josep de Vic
Reutilitzat com escola

Bibliografia:
  • RECODER, José (1888). Glorias teresianas de Cataluña. Barcelona: La Hormiga de Oro
  • GAVÍN, Josep M. (1984). Inventari d'esglésies. Vol. 15. Osona. Barcelona: Arxiu Gavín
  • JUNYENT, Eduard (1958). El convento de carmelitas descalzos de Vich. Ausa. Vol. 3
  • NARVÁEZ CASES, Carme (2000). El tracista fra Josep de la Concepció i l'arquitectura carmelitana a Catalunya. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona
  • SOLÀ BUSQUETS, Pere i altres (2018). POUM Vic. Catàleg de béns a protegir del municipi (vol. 6). Ajuntament de Vic

Situació:

El convent era al nord del centre històric, al carrer de Manlleu, on ara hi ha l'escola de Sant Miquel dels Sants