Monestir de Santa Teresa de Vic

Carmelites Descalces de Vic

(Vic, Osona)

Santa Teresa de Vic
Santa Teresa de Vic

El monestir de Santa Teresa de Vic fou fundat gràcies a la iniciativa d’Esperança Pradell que va impulsar la fundació amb la condició de sotmetre la casa al bisbat de Vic, per altra banda Maria Osona també volia patrocinar una casa de carmelites descalces i el bisbe de Vic va treballar per unificar esforços. El 1637 va començar la fundació i el mateix any es va posar la primera pedra del nou monestir.

Santa Teresa de Vic
Santa Teresa de Vic

Per formar la comunitat van arribar quatre monges del monestir de Saragossa que a finals d’any es van establir en una casa propietat de Maria Osona i l’1 de gener de 1638 es va fundar de fet el nou monestir, la comunitat del qual estava formada per les quatre monges de Saragossa i quatre novícies. Cap el 1640 es van començar les obres del monestir, sota la direcció de Josep Morató. El 1646 la comunitat es va poder traslladar des de la casa provisional al nou establiment, després d’alguna interrupció la construcció es va donar per acabada el 1686.

Mentrestant la comunitat havia patit una curta exclaustració el 1654 a causa d’un conflicte bèl·lic, però van aconseguir que no s’enderroqués (com havia passat amb altres convents de la ciutat com el de Sant Domènec dels predicadors, el Carme...). Ja al segle XIX va patir els trasbalsos de la guerra del Francès (1809), del Trienni Liberal i la desamortització de 1835 que va obligar la comunitat a no admetre més novícies des del 1835 a 1852. Més endavant, entre el 1869 i 1880 es veieren obligades a tenir un centre d’ensenyament per evitar el seu tancament. La guerra civil va obligar a una exclaustració i dispersió de la comunitat mentre que la casa era saquejada, després del conflicte la comunitat es va tornar a aplegar al monestir, on encara continua la seva activitat.

Santa Teresa de Vic
Santa Teresa de Vic
Santa Teresa de Vic
Santa Teresa de Vic
Retaule de Santa Teresa (Pau Costa, 1703-1707)

Malgrat la pèrdua de mobiliari patida durant la guerra civil, l’església del monestir conserva, tot i que amb pèrdues, el retaule de Santa Teresa contractat el 1703 amb l’escultor Pau Costa, que era ja acabat el 1707. És centrat per una tela amb La glorificació mística de Santa Teresa de Jesús. A la part superior es troba l’escut de l’orde a sota del qual hi ha una pintura amb sant Miquel, als seus costats les imatges de sant Elies i sant Eliseu tinguts com fundadors de l’orde carmelità. Sobre l’altar es troba un manifestador cilíndric amb una pintura de l’Anunciació. Aquest retaule va patir els efectes destructius de la guerra civil i es van perdre alguns elements, que han estat reemplaçats amb obres de nova factura. També conserva la capella del Monument, obra de Carles Morató realitzada entre els anys 1751 i 1757.

Santa Teresa de Vic
Santa Teresa de Vic
Retaule de Santa Teresa (Pau Costa, 1703-1707)
Santa Teresa de Vic
Santa Teresa de Vic
Retaule de Santa Teresa (Pau Costa, 1703-1707)
Santa Teresa de Vic
Santa Teresa de Vic
Capella del Monument
Carles Morató (1751-1757)
Santa Teresa de Vic
Santa Teresa de Vic (núm. 3)
Detall de la vista de Vic publicada a
Atlante español... (1778)

Bibliografia:
  • Aquesta casa és un Cel... (2005). Vic. Monestir de Santa Teresa
  • ASTURIOL CASTELLÓ, Elisenda (2010). Tres contractes inèdits sobre els retaules de l'altar major de l'església del convent de carmelites descalces de Santa Teresa de Vic i els seus artífexs. Ausa, núm. 165
  • BELTRAN, Gabriel (1990). Carmelitas descalzas de Cataluña y Baleares. Documentación histórica: 1588-1988. Roma: Teresianum
  • GAVÍN, Josep M. (1984). Inventari d'esglésies. Vol. 15. Osona. Barcelona: Arxiu Gavín
  • PÉREZ SANTAMARIA, Aurora (1989). El retaule de Santa Teresa de Vic, obra de Pau Costa. Ausa, núm. 121
  • PÉREZ SANTAMARIA, Aurora (1990). Una nueva aportación a la obra del escultor Pau Costa. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, vol. 56
  • SOLÀ BUSQUETS, Pere i altres (2018). POUM Vic. Catàleg de béns a protegir del municipi (vol. 4). Ajuntament de Vic.

Situació:
Vista aèria

El monestir està situat a llevant del nucli vell, a la porta de Santa Eulàlia