Monestir de la Immaculada de Mataró

Les Tereses de Mataró / Carmelites Descalces de Mataró

(Mataró, Maresme)

La Immaculada de Mataró
La Immaculada de Mataró

Aquest monestir fou fundat a iniciativa de Joan Pongem, qui va deixar en testament els fons necessaris per portar-la endavant. La seva vídua, Isabel Cecília, va ingressar a l’orde carmelità a Barcelona el 1648 i el mateix any va fer-se efectiva la fundació del monestir de Mataró establint-se a la casa familiar dels Pongem, que es va dedicar a la Immaculada Concepció. El 1676 van comprar un solar a Les Quintanes, més allunyat del centre, i tot seguit s'iniciaren les obres de construcció d’un nou establiment, ja que la casa anterior no reunia les condicions necessàries.

La Immaculada de Mataró
La Immaculada de Mataró

El 1685 fou inaugurat el nou monestir situat en el lloc que avui ocupa la plaça de les Tereses. El 1686 ja van participar en la fundació de la casa de les carmelites de Sant Anastasi de Lleida. El 1808, amb l'entrada de l'exèrcit francès a la ciutat, el monestir fou assaltat i les monges hagueren de fugir per mar i refugiar-se a Tarragona i més tard a Reus, no fou fins el 1810 que començaren a tornar a Mataró. Després de la inestabilitat generada durant el Trienni Liberal, el 1835 aquest monestir va acollir la comunitat carmelitana de Barcelona, que s’hi va refugiar. El 1885 fundaren el monestir de Puigcerdà. El 1936 el monestir va resultar incendiat i enderrocat, van estar absents fins el 1939, les monges van poder tornar a la ciutat i obrir un nou establiment provisional fins que, finalment, el 1954 es van poder acomodar al monestir actual, a la part alta de la ciutat, on resideixen.

La Immaculada de Mataró
La Immaculada de Mataró
La Immaculada de Mataró
La Immaculada de Mataró
La Immaculada de Mataró
La Immaculada de Mataró, ara plaça de les Tereses
Detall de Plano de Mataró y su ensanche (1878)
Institut Cartogràfic de Catalunya
La Immaculada de Mataró
La Immaculada de Mataró
Plaça de les Tereses

Bibliografia:
  • RECODER, Josep (1888). Glorias Teresianas de Cataluña publicadas con motivo del tercer centenario de la… Barcelona: La Hormiga de Oro
  • RIBAS, Marià (1984). L’antic convent de les Tereses. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 19
  • ROQUÉ, Josep M (1998). Història d’un censal de les Carmelites Descalces a Mataró. Sessió d’Estudis Mataronins, núm. 15

Situació:
Vista aèria

El monestir era a la plaça de les Tereses. Actualment és al carrer Can Torner, a la part alta de la ciutat