Comanda de Corbins

Castell de Corbins

(Corbins, Segrià)

Comanda de Corbins
Comanda de Corbins
El casal del segle XVII

El castell de Corbins és conegut des del segle X i va constituir un dels llocs clau de la defensa sarraïna de la ciutat de Lleida a causa de la seva posició d'avançada respecte a Balaguer, aquesta última conquistada el 1105. El castell de Corbins fou conquerit als musulmans poc abans de 1117, però els almoràvits el van recuperar l'any 1126. El 1143 Ramon Berenguer IV va establir que lliuraria el castell a l'orde del Temple quan fos conquerit definitivament.

Comanda de Corbins
Comanda de Corbins
Restes del castell primitiu

La presa de Lleida arribaria el 1149 i poc abans es devia ocupar Corbins. Tal com s'havia pactat, el castell fou lliurat als templers, tot i que els Anglesola hi van mantenir certs drets, adquirits en el moment de la primera conquesta, fet que va donar peu a litigis i acords, que no es van acabar fins al 1179, quan va passar íntegrament a ser propietat del Temple. La comanda de Corbins s'hauria establert al voltant de l'any 1167, data en què hi ha constància del seu primer comanador, Bernat Sagrua. Aviat va esdevenir un important centre de poder, en el segle XIII havia acumulat un ampli patrimoni, amb explotacions agrícoles i ramaderes, a més de diversos molins. Amb l'abolició del Temple, Corbins va passar a mans de l'Hospital, que hi va mantenir comanadors propis fins al 1501. Es conserva un casal, molt modificat el segle XVII, i ruïnes més antigues del castell primitiu, conegut com "la presó".

Comanda de Corbins
Comanda de Corbins
Comanda de Corbins
Comanda de Corbins

Bibliografia:
  • CATALÀ, Pere (1979). Els castells catalans. Vol. VI-2a part. Barcelona: R. Dalmau Ed.
  • ERITJA, Xavier; TARTERA, Enric; GENÉ, Montse (1998). Sondeig arqueològic d’urgència al castell de Corbins (Segrià, Lleida) segles XII-XIII. Revista d'arqueologia de Ponent, núm. 8
  • FUGUET SANS, Joan (2000). Templers i hospitalers III. Barcelona: Rafael Dalmau Editor
  • FUGUET SANS, Joan. Castell de Corbins. Catalunya romànica. Vol. XXIV. El Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • LLADONOSA, Josep (1972). Història de Lleida. Vol. I. Tàrrega: F C Calmet
  • MIRET I SANS, Joaquim (reed. 2006). Les cases de templers i hospitalers a Catalunya. Lleida, Pagès Editors

Situació:
Vista aèria

La comanda i castell de Corbins s'alça a la part alta de la població del mateix nom, a la riba de la Noguera Ribagorçana