Hospital i convent de Santa Maria de Bellver

Hospital de Bellver / Hospici de Bellver

(Santa Coloma de Farners, Selva)

Bellver
Capçalera d'un goigs de la Mare de Déu de Bellver
Biblioteca Digital del Centre de Lectura de Reus

Aquesta casa es va fundar el 1735 a Santa Coloma de Farners des del proper convent de Sant Salvi de Cladells, que en tenia cura. De fet era un establiment depenent de Sant Salvi però amb comunitat pròpia. La iniciativa per la seva fundació venia de lluny (1691) però es va endarrerir fer-se realitat. Per la seva fundació els fou oferta una capella preexistent, dedicada a Santa Maria de Bellver. També era conegut com l’Hospici de Bellver.

Cartoixa d'Escaladei
Indret on s’aixecava l’hospital de Bellver
Fotografia de Josep Salvany (1911)
Biblioteca de Catalunya

Va patir el saqueig a causa de la guerra del Francès i després durant el Trienni Liberal, quan els frares de la comunitat que en aquell moment havia pres la categoria de convent, van haver de fugir. El 1835 va arribar l’exclaustració definitiva que va afectar els deu membres de la comunitat que es van veure obligats a deixar-lo. Dies després el convent fou enderrocat i les seves pedres es van aprofitar per millorar les defenses de la ciutat.


Bibliografia:
  • BORRELL, Miquel (1995). La capella-hospici de Bellver de Santa Coloma de Farners. Lluites entre el clergat secular i el regular al s. XVIII. Quaderns de la Selva. 8. Centre d’Estudis de la Selva
  • CAMÓS, Narcís (1657). Jardín de María. Barcelona: Plantada
  • MARCA, Francisco (1764). Chronica Seráfica de la santa provincia de Cataluña. 2ª parte. Barcelona: Carmelitas Descalzos
  • MAS I SOLENCH, Josep M. (1984). El monestir de Sant Salvi de Cladells i l'hospital de Nostra Senyora de Bellver. Quaderns de la Selva, núm. 1
  • SANAHUJA, Pedro (1959). Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona: Ed. Seráfica

Situació:

Desaparegut. Era a ponent del centre, prop del torrent dels Frares