Monestir de Santa Margarida del Prat de Roses

Santa Margarida de Roses / S Margarite de Prats de Rosis / Santa Margarida de la Garriga

(Roses, Castelló d'Empúries, Alt Empordà)

Roses
Vista de Roses

Es tracta d’un monestir de monges benedictines fundat el 1226 a l’ombra del monestir masculí de Santa Maria de Roses i sobre una església que ja existia el 953. Hi ha constància que el 1306 la comunitat estava formada per dotze monges, aquesta és la època de màxima prosperitat de la casa.

Roses
Roses
Detall del Plan de la ville de Roses
Sieur de Beaulieu, 1659
Potser Santa Margarida sigui la capella que figura a la part inferior
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Una inundació el va afectar profundament l’any 1330 i per refer-se dels danys hom va autoritzar les monges a demanar almoina, tot i això el declivi era patent i en endavant la comunitat es va anar reduint amb el pas del temps. A causa d’això i de l’isolament del lloc on es trobava, el 1389 la comunitat es va traslladar a Castelló d’Empúries, a la capella de la Magdalena, on les monges van tenir cura de l’hospital annex fins que l’any 1396 es van traslladar intramurs, a la capella de Sant Marc.

La situació de precarietat no es va poder superar i en els anys següents la comunitat va perdre bona part del seu caràcter monàstic, amb una comunitat dispersa i problemes per que fa a la regularitat. En una visita episcopal del 1447 consta que només hi residien la priora i una monja, pocs anys després ja havia desaparegut. Finalment, el 1461 les seves rendes foren unides al monestir de Sant Daniel de Girona i l’establiment va desaparèixer tot i que una monja de Sant Daniel encara mantenia el títol de priora de Santa Margarida. Al segle XVII encara es conservava l'església del Prat de Roses, que ara s'ha perdut en una zona urbanitzada que conserva el topònim de Santa Margarida.


Bibliografia:
  • BADIA I HOMS, Joan (1981). L’arquitectura medieval de l’Empordà. Vol. II-B. Girona: Diputació de Girona
  • BADIA I HOMS, Joan (1985). L’arquitectura medieval de l’Empordà. Vol. II-A. Girona: Diputació de Girona
  • BADIA I HOMS, Joan (1989). Catalunya romànica. Vol. VIII. L’Empordà I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • BRUGUÉS, Irene (2017)Producció i gestió documental d'un monestir femení. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona
  • GIRONELLA I DELGÀ, Anna (2010). El monestir de Sant Daniel. Girona: Ajuntament de Girona
  • MARQUÈS, Josep M. (1996). Set cenobis femenins de l’Empordà. Estudis del Baix Empordà. Vol. 15. Sant Feliu de Guíxols: Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà
  • ZARAGOZA PASCUAL, Ernest (1995). Els monestirs de benedictines de l'Empordà. Estudis del Baix Empordà. Núm. 14

  • Enllaç ↗ : Claustra

Situació:

El monestir desaparegut era a l'actual barri de Santa Margarida, a Roses. Tampoc hi ha restes de la casa de Castelló d'Empúries