Priorat de Puilampa

Puio Lampado / Puylampago

(Sádaba, Saragossa)

Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa

L’església de Puilampa és l’única resta aparent d’una antiga casa de canonges. Aquest lloc és conegut documentalment des del 1132 quan fou repoblat a instàncies d’Alfons I el Bataller. El 1151 fou donat per Ramon Berenguer IV a l’hospital i priorat de Santa Cristina de Somport amb la intenció que els canonges d’aquell lloc dels Pirineus hi establissin una casa.

Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa

Puilampa s'hauria afegit a la llarga llista de centres regentats pels canonges de Santa Cristina en els que es donava assistència als viatgers. El papa Eugeni III (1145-1153) esmenta Puilampa relacionant-lo amb Santa Cristina, però sense cap referència a l'església, el que fa pensar que en aquell moment encara no s'havia aixecat. Actualment, només es conserva l'església, una construcció de nau única amb un absis orientat a llevant, probablement consagrada el 1191. Aquesta construcció va passar a mans particulars amb la desamortització i ara s'ha restaurat. A la façana de ponent s'obre una portada romànica centrada per un timpà i amb sis columnes a cada costat, amb els seus capitells.

Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa
Priorat de Puilampa

Bibliografia:
  • IMB (2010). Enciclopedia del románico en Aragón. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real
  • OCÓN, Dulce (2009). Las portadas de Puilampa y El Bayo: simbología de la puerta sagrada en dos iglesias de Cinco Villas. Románico, Revista de arte de amigos del románico, núm. 8
  • OLIVAN, Francisco (1974). La iglesia cisterciense de Puylampa (estudio hstórico-arqueológico). Boletín de la Real Academia de la Historia, núm. 19-21

Situació:
Vista aèria

Al sud de Sádaba