Monestir de Santa Clara de Castrojeriz

Clarisses de Castrojeriz

(Castrojeriz, Burgos)

Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz

El monestir de clarisses de Castrojeriz té l'origen en un primitiu establiment localitzat a Tablín (a llevant del monestir actual). No està massa clara la data d'aquella primera fundació, només que havia de ser en època d'Alfons X el Savi (1252-1284) possiblement abans de l'any 1264, segons una data recollida per Matías Alonso.

Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz

L'any 1325 els franciscans de Castrojeriz van canviar la seva ubicació, quedant el primitiu establiment desocupat. Les monges de Tablín van sol·licitar la concessió d'aquella casa, canvi que va ser aprovat per les autoritats eclesiàstiques, fent-se efectiu l'any següent (1326). La fundació va estar seguida per un conjunt de privilegis atorgats a favor de la comunitat per diferents monarques i en els segles següents. El 1354 algunes monges d'aquesta casa van participar en la fundació del monestir de Santa Clara d'Astudillo (Palència). La vida de l'establiment va seguir amb més o menys intensitat fins que en el segle XIX va patir els infortunis propis de l'època, tot i que els seus efectes foren més lleus que els soferts per la majoria dels centres monàstics en aquella època. Tampoc va patir especialment els efectes de la guerra Civil (1936-39).

Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz
Santa Clara de Castrojeriz

Bibliografia:
  • ALONSO, Mathías (1734). Chronica seraphica de la santa provincia de la Purissima Concepcion. Valladolid: R. Chancillería
  • HERMANAS CLARISAS (1993). Monasterio de Santa Clara. Castrojeriz. Burgos: Artecolor
  • OMAECHEVARRÍA, Ignacio (1965). Santa Clara de Castrojeriz, en la Ruta Jacobea. Boletín de la Institución Fernán González, núm. 165
  • OMAECHEVARRÍA, Ignacio (1967). Orígenes del monasterio de Santa Clara de Castrojeríz (Burgos). Boletín de la Institución Fernán González, núm. 168
  • RUIZ GARRASTACHO, Ángel (2001). Castrojeriz. Editur. Burgos, 2001
  • SÁNCHEZ, Cayetano; PRADA, M. Fernanda (1996). Reseña histórica de los monasterios de clarisas de España y Portugal. Vol. 1. Ávila: Hermanas Clarisas de España
  • WADDING, Luke (1681). Annales des Frères mineurs. Tolosa de Ll.: Colomiez et Posüel

Situació:
Vista aèria

A llevant de la població de Castrojeriz