Canònica de Sant Jaume de Calaf

Priorat de Sant Jaume de Calaf / Col·legiata de Calaf / Calafum

(Calaf, Anoia)

Sant Jaume de Calaf
Vista meridional de la villa de Calaf (sXVIII)
La canònica de Calaf ha desaparegut
Era a l'actual convent franciscà (núm. 6)
En qualitat de col·legiata es va traslladar (núm. 3)
Biblioteca Nacional de España

El priorat canonical de Sant Jaume de Calaf depenia de Sant Vicenç de Cardona (Bages). Ocupava l'església del mateix nom, de la que hom té escasses notícies, només que ja existia el 1040. Aquesta església estava situada en el lloc que més endavant va ocupar el convent franciscà de les Llagues de Sant Francesc, fet que va representar la destrucció de l'edifici medieval que s'havia conservat fins aquell moment (1715).

Sant Jaume de Calaf
Sant Jaume de Calaf
La col·legiata de Sant Jaume, hereva de la canònica

El 1040 la vescomtessa Guisla i el seu fill, Ramon Folc I de Cardona, van donar l'església de Sant Pere a Sant Vicenç de Cardona. El 1069 l'abat de la canònica de Cardona va fundar un priorat a l'església de Sant Jaume, on se seguia la regla aquisgranesa fins que cap al 1090, es va renovar adoptant l'agustiniana. A més, el priorat tenia cura de l'església parroquial de Sant Pere, situada al castell. A mitjans del segle XV, les funcions parroquials es van traslladar a Sant Jaume, però mantenint el culte a Sant Pere fins a començament del segle XVIII. El 1592, ja en plena decadència, es va secularitzar i això va suposar la seva separació de la col·legiata de Cardona, independitzant-se. La nova col·legiata de Calaf mantingué tots els béns anteriors, malgrat l'oposició de Cardona.

En el moment de la secularització es va procedir al trasllat de la parròquia al centre de la població, en el lloc anteriorment ocupat per l'església de Sant Miquel on es va aixecar una església nova que es va poder inaugurar el 1639, dedicant-la també a Sant Jaume. També s'hi va traslladar la col·legiata abandonant l'antiga església de Sant Jaume, que fou donada el 1715 als franciscans, que hi van bastir un nou convent inaugurat el 1729, fet que va provocar la desaparició de les antigues construccions. La col·legiata es va extingir el 1851.

Sant Jaume de Calaf
Sant Jaume de Calaf
Sant Jaume de Calaf
El castell de Calaf
On es situava la parròquia de Sant Pere, depenent de la canònica
Sant Jaume de Calaf
El convent de Sant Francesc
Al lloc on es situava la canònica

Bibliografia:
  • BENET I CLARÀ, Albert (1992). Sant Jaume de Calaf. Catalunya romànica. Vol. XIX. El Penedès, l’Anoia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • CASAS I NADAL, Montserrat (1992). Història de Cardona. Llib. III/1. La canònica de Sant Vicenç de Cardona a l'Edat Mitjana. Cardona: Patronat Municipal de Museus
  • PLADEVALL I FONT, Antoni (2015). L’antic priorat, i després col·legiata, de Sant Jaume de Calaf. L’Alta Segarra en la història. Calaf: Associació del Mil·lenari de Calaf

Situació:
Vista aèria

Inicialment la canònica estava situada on ara hi ha les restes del convent franciscà, prop de l'estació (1)
L'actual església de Sant Jaume és al centre de Calaf (2)
El castell (i l'antiga parròquia) es troba sobre la vila de Calaf (3)