Convent de Jesús de Barcelona

Convent de Santa Maria de Jesús de Barcelona / Convent de Jesús de Gràcia / Santa Maria de Gràcia

(Barcelona, Barcelonès)

Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús
Mapa del convento de Santa Maria de Jesús
Autor desconegut (s/d)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Es tracta d’un convent de franciscans observants fundat a iniciativa de la Ciutat de Barcelona, el Consell del Cent va treballar per aconseguir finançament a partir del testament atorgat per Bertran Nicolau (c1355-1421) on aquest ordenava diverses donacions a institucions monàstiques de la ciutat. Nicolau ja havia intervingut directament en altres fundacions a les que s’hi va afegir aquesta.

Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús
Façana del convent de Santa Maria de Jesús (?)
Autor desconegut (s/d)

Tot i que el testament no especificava aquesta aportació, hom va aconseguir finançament per a portar-la endavant. En aquest establiment dels observants també hi va participar la Corona; Alfons el Magnànim hi va fer una aportació econòmica i el 1427 es va poder posar la primera pedra del nou convent. Estava situat extramurs, aproximadament a la cruïlla de l’actual Passeig de Gràcia i Aragó. La casa va aconseguir una gran vitalitat i importància, entre els seus murs s’hi van celebrar diversos capítols generals i va arribar a tenir una vuitantena de membres en la seva comunitat.

Degut a la seva situació, va patir notablement els efectes del setge de 1714, moment que fou enderrocat per facilitar la defensa de la ciutat. Es va poder aixecar de nou poc després, el 1722, però amb unes dimensions molt més reduïdes. Amb la guerra del Francès, va tornar a patir els efectes bèl·lics i va quedar destruït el 1813. Es va tornar a refer (1817-18) i destruir de nou el 1823, per acabar reedificant-lo a Gràcia: el convent de Jesús de Gràcia, ara parròquia de Santa Maria, o de Jesús. El nou edifici es va inaugurar el 1825, però va tenir una vida molt curta, ja que l’exclaustració de 1835 el va deixar sense comunitat i aquell mateix any es va convertir en parròquia. Aquesta va quedar malmesa el 1936 i es va reedificar un altre cop i fou inaugurada el 1944.

Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús
Detall del Plan et environs de Barcelonne
(Gaspard Baillieu, 1708)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús
Mapa en que está delineado no solo el recinto del convento...
Autor i data desconeguts
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús
Detall de Camp devant Barcelone (1697)
Bibliothèque nationale de France

El convent reconstruït a Gràcia, ara parròquia de Santa Maria de Gràcia
Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús de Gràcia
Sortida de l'església de Jesús
Autor desconegut (1935)
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús de Gràcia
Josep Fornells (1935)
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús de Gràcia
Josep Fornells (1935)
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús de Gràcia
Interior de l'església desapareguda (anys 1920)
Imatge cedida per l'Arxiu Gavín del Monestir de les Avellanes
Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús de Gràcia
Projecte de la façana de l'església actual
Santa Maria de Jesús
Santa Maria de Jesús de Gràcia
Interior de l'església actual

Bibliografia:
  • AUTOR DESCONEGUT (1935). Historial de la parròquia de Santa Maria de Gràcia. Barcelona: Seix i Barral
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Tomo I. Barcelona: F. J. Altés
  • BOADAS, Agustí (2014). Els franciscans a Catalunya. Història, convents i frarades (1214-2014). Lleida: Pagès Ed.
  • DÍAZ MARTÍ, Carles (2006). Bertran Nicolau fundador de Sant Jeroni de la Murtra. Badalona: Museu de Badalona
  • GAVÍN, Josep M. (1996). Inventari d'esglésies. Vol. 27. Barcelonès III (Barcelona Capital II). Barcelona: Arxiu Gavín
  • SANAHUJA, Pedro (1959). Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona: Ed. Seráfica

Situació:

1 - El primer convent ha desaparegut, era a la cruïlla del carrer d'Aragó i del Passeig de Gràcia
2 - El convent de Gràcia era en el lloc de l'actual parròquia de Santa Maria de Gràcia, prop dels Jardinets