Monestirs del Barcelonès

Relació dels monestirs i convents d'aquesta comarca

(Catalunya)

A causa de l'elevat nombre de monestirs del Barcelonès, aquests s'han agrupat en quatre seccions:

  • Dues per la Ciutat Vella: nucli antic (dins del recinte emmurallat dels segles XIII-XIV, aproxinadament) i Raval (recinte emmurallat del segle XV)
  • Extramurs
  • Altres municipis del Barcelonès
Martorell
Vista de Barcelona
Barcelona: Barcino que vulgo Barcelona dicitur
J. Hoefnagel (1572)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)