Convent de la Mare de Déu del Carme de Barcelona

Beate Marie de Carmelo Barchinone

(Barcelona, Barcelonès)

El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Il·lustració publicada per Barraquer a Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX

La fundació del convent del Carme de Barcelona es va portar a terme entre els anys 1291 i 1292, en aquesta última data és segur que ja estava en funcionament. L’arribada dels carmelites a la ciutat va comportar greus enfrontaments amb la parròquia de Santa Maria del Pi, ja que es trobava dins de la seva demarcació.

El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Dibuix de Francesc Soler (1869)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

La picabaralla venia motivada per la situació general de l’orde carmelita, que no era prou reconeguda, i va representar enfrontaments entre el prior carmelita per una banda i el rector del Pi i el bisbe per l’altra, amb episodis d’incursions amb homes armats i amenaces d’excomunió. Aquestes diferències s’allargaren en el temps, fins ben entrat el segle XIV. Aviat, però, aquesta fundació va començar a prendre importància, el 1323 s’hi va hostatjar Jaume II i el 1324 s’hi va fer un capítol general de l’orde. Un altre signe de rellevància és que el 1333 s’hi va establir un “estudi general” on es donava ensenyament superior a membres de l’orde.

L'església del convent barceloní va començar a aixecar-se el 1294, poc després de la seva fundació, un edifici de nau única amb absis poligonal i capelles laterals entre els contraforts. Els gremis patrocinaven algunes d'aquestes capelles, on s'hi disposaven retaules i altre mobiliari, alhora que contribuïen a la construcció de l'edifici, el que en bona part explica l'oposició de la parròquia del Pi als carmelites. L'entrada es feia per una porta lateral, que donava al carrer del Carme. Al nord hi havia un claustre, segurament del segle XIV, al que més endavant (ja als segles XIV i XV) s'hi va afegir un segon pati situat al nord de l'anterior. En els segles XVI i XVII, encara es va reedificar el primer claustre.

El Carme de Barcelona
El convent del Carme en ruïnes, amb el Col·legi de Cirurgia al fons
Il·lustració publicada per Barraquer a Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
L'església en procés d'enderroc
Dibuix de Lluís Rigalt (1844)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

El segle XV és una època de certa decadència, d'una banda per la situació de la ciutat, víctima de la pesta negra, i d'altra banda per una divisió en el si de l'orde carmelità. L'època de màxima esplendor de la casa es registra a cavall dels segles XVI i XVII, és en aquesta època que es refà el claustre i es funda el col·legi de Sant Àngel, a la Rambla. Li segueix una època de davallada, motivada per l'ambient bèl·lic d'aquell temps, que es va anar agreujant fins al 1714. Posteriorment la vida en el convent es va anar normalitzant fins al segle XIX. La guerra del Francès (1808-1814) va deixar un convent víctima del saqueig.

El 1835 el convent fou assaltat novament amb el resultat de la mort de molts religiosos, l’església totalment cremada i el convent amb pocs danys. La comunitat es va dispersar i no va poder tornar mai més a aquest lloc. El 1838 els edificis van passar a mans de l’Ajuntament que els va utilitzar per instal·lar-hi la Universitat Literària, fins que el 1872 aquesta es va traslladar al nou edifici de la plaça Universitat. Els edificis foren venuts i el 1874 es van enderrocar i el solar es va urbanitzar.

El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Retaule major, il·lustració publicada per Barraquer a Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Planta del convent publicada per Barraquer a Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX

Pel que fa a la comunitat carmelita, aquesta es va reorganitzar mínimament, es va formar el 1909 passant a ocupar provisionalment la capella de Sant Llàtzer, però els fets de la Setmana Tràgica, aquell mateix any, van portar la destrucció de la parròquia de la Mare de Déu del Carme que s'havia instaurat a l'antiga església del monestir de Sant Maties, de les jerònimes. Les funcions parroquials es van traslladar a Sant Llàtzer, el que va obligar els carmelites a traslladar-se a Sarrià, però la comunitat, molt afectada, es va dissoldre el 1910. El 1924 es va portar a terme una nova fundació que, després del tràngol que va representar la guerra Civil en el que fou destruïda l'església, el 1954 va inaugurar el nou convent a Sant Gervasi amb l'església de Santa Joaquima de Vedruna.

El Carme de Barcelona
Planta del convent del Carme, el 1858
Segons Miquel Garriga i Roca. Quarterons, núm. 78 (detall)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
El Carme de Barcelona El Carme de Barcelona
Superposició del convent amb el plànol actual de la zona
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Antiga portada (Arc de Sant Adrià)
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Antiga portada (Arc de Sant Adrià)
El Carme de Barcelona
Claustre del Carme de Barcelona
Dibuix de Francesc Soler (1869)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
El Carme de Barcelona
Claustre del Carme de Barcelona
Adolphe Delamare (c1826-27)
Museu Nacional d'Art de Catalunya
El Carme de Barcelona
Claustre gòtic del Carme de Barcelona
Il·lustració publicada per Barraquer a Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Capella del Sant Crist
Dibuix de Josep Mosterin (c1830-1860)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

El convent del Carme va quedar destruït totalment, només es conserven alguns elements dispersos d’aquell establiment. La portada de l’església és ara a Sant Adrià de Besòs (Arc de Sant Adrià) al Museu Nacional d’Art de Catalunya i al Museu Santacana de Martorell es guarden diversos elements escultòrics en pedra.


El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Mènsula
Museu Nacional d'Art de Catalunya
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Mare de Déu del timpà del portal de l'església
Museu Nacional d'Art de Catalunya
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Sant Eloi
Museu Nacional d'Art de Catalunya
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Mènsula
Museu Nacional d'Art de Catalunya
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Mènsula
Museu Nacional d'Art de Catalunya
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Clau de volta
Museu Nacional d'Art de Catalunya
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Capitell
Museu Santacana, L'Enrajolada. Martorell
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Escut
Museu Santacana, L'Enrajolada. Martorell
El Carme de Barcelona
El Carme de Barcelona
Escut
Museu Santacana, L'Enrajolada. Martorell

Bibliografia:
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Tomo I. Barcelona: F. J. Altés
  • BASSEGODA I NONELL, Joan (1993). Traslado de la puerta gótica del convento del Carmen de Barcelona. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 77
  • CASADEVALL. Pau M. Casadevall (1997). Els carmelites a Barcelona, 1292-1992. Ed. Claret. Barcelona
  • CONEJO DA PENA. Antoni (2002). L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura I. Enciclopèdia Catalana. Barcelona
  • GAVÍN, Josep M. (1993). Inventari d'esglésies. Vol. 26. Barcelonès II (Barcelona Capital I). Barcelona: Arxiu Gavín
  • PI Y ARIMON, Andrés Avelino (1854). Barcelona antigua y moderna. Tomo 1. Barcelona: T. Gorchs
  • VELASCO, Balbino (1990-92). Historia del Carmelo Español. Vol. I i II. Roma: Institutum Carmelitanum

Situació:

El convent actual:

Vista aèria

1 - Desaparegut. Era al carrer del Carme, 40. El seu solar ha estat dividit amb l'obertura dels carrers del Doctor Dou i Fortuny.
2 - A Sant Adrià de Besòs es conserva la portada de l'església
3 - Seu actual al carrer de Sant Hermenegild

Vista aèria

Situació del convent a la Barcelona de començament del segle XVIII