Castell i priorat de Segura

Sotscomanda de Segura

(Savallà del Comtat, Conca de Barberà)

Castell de Segura
Castell de Segura

La primera referència del castell de Segura és al testament de Berenguer Sendred, atorgat l'any 1123. A conseqüència d'un plet, el 1251 el castell va passar a mans de Marquesa (esposa de Guillem de Guardiolada) i la seva filla Gueraua, priora de la comanda d'Alguaire. El 1261 Marquesa i Gueraua van cedir els seus drets a l'orde de l'Hospital, i el 1266 Gueraua els va cedir també el castell.

Castell de Segura
Castell de Segura

A finals del segle XIII l’Hospital havia organitzat una sotscomanda a Segura depenent de la comanda de Cervera. El 1380 els hospitalers van comprar les jurisdiccions civil i criminal del lloc. La casa, d’una importància força limitada va mantenir-se fins el segle XVIII, el 1763 consta com una de les propietats del capítol de Tortosa, el qual mantingué la seva senyoria fins el segle XIX. Es conserven les ruïnes del castell de Segura.


Bibliografia:
  • CATALÀ I ROCA, Pere (1993). Els castells catalans. Vol. IV. Barcelona: Rafael Dalmau Ed.
  • FUGUET SANS, Joan (1997). Templers i hospitalers. Vol. I. Barcelona: Rafael Dalmau Ed.
  • PIQUER I FERRER, Esperança (1995). Catalunya romànica. Vol. XXI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • ZARAGOZA PASCUAL, Ernest (1997). Catàleg dels monestirs catalans. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Situació:
Vista aèria

Segura és a ponent de Savallà del Comtat, cap del municipi