Convent dels Frares del Sac de Tarragona

Germans de la Penitència

(Tarragona, Tarragonès)

Frares del Sac de Tarragona
Església de Sant Antoni
Detall de Vista de Tarragona (Anthonis van den Wyngaerde, 1563)
Imatge de Wikimedia Commons

Els Germans de la Penitència de Jesucrist, més coneguts amb el nom de frares del sac, es van establir a Tarragona cap el 1270, poc abans de la supressió de l’orde, que es va produir el 1274. El convent va tenir una vida efímera i la casa que tenien a la ciutat va passar a mans dels mercedaris que la van ocupar a partir del 1299.

Frares del Sac de Tarragona
Frare del sac
Il·lustració de l'Histoire des ordres religieux de l'un & de l'autre sexe, Schoonebeek (1695)

Bibliografia:
  • MASSOT, Joseph (1699). Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre san Agustín, del Principado de Cataluña. Barcelona: Imp. Juan Jolis
  • SIMON, Larry J. (1992). The Friars of the Sack and the Kingdom of Majorca. Journal of Medieval History, núm. 18

Situació:

Els frares del sac s'haurien establert al lloc de l'església de Sant Antoni, el mateix indret que després van ocupar els mercedaris