Convent de la Mercè de Tarragona

Sant Antoni de Tarragona / Santa Eulàlia de Tarragona / Mercedaris de Tarragona

(Tarragona, Tarragonès)

La Mercè de Tarragona
La Mercè de Tarragona
Ara seu de la Diputació

Tot i que hom situa la fundació del convent el 1223, no hi ha cap notícia concreta fins molt més endavant, el 1299, quan els mercedaris es traslladen des d'un antic emplaçament situat prop de la porta de Sant Francesc (al costat oposat de la muralla) a la casa i església de Sant Antoni que havia estat ocupada fins al 1274 pels frares del sac, aquella església havia donat nom al passeig i a la porta de la muralla que hi ha al seu davant.

La Mercè de Tarragona
La Mercè de Tarragona
Portal amb l'escut mercedari

Cap al 1375 hi van arribar frares del convent de Sant Antoni de Valls (antonians), que es van integrar a la comunitat mercedària. Hom té notícies de diverses obres portades a terme a l'establiment, que s'allarguen fins al segle XVII, quan va quedar malmès per la guerra dels Segadors, fet que va obligar a la seva reedificació a les acaballes del segle XVII, que és bàsicament la construcció actual. Després de l'exclaustració, el lloc fou convertit en caserna, més endavant s'hi va instal·lar la Casa de Beneficència i ara és la seu de la Diputació de Tarragona.

La Mercè de Tarragona
La Mercè de Tarragona
La Mercè de Tarragona
La Mercè de Tarragona
La Mercè de Tarragona
La Mercè de Tarragona
Murals de la capella
La Mercè de Tarragona
La Mercè de Tarragona
Murals de la capella
La Mercè de Tarragona
La Mercè de Tarragona / Església de Sant Antoni
Detall de Vista de Tarragona (Anthonis van den Wyngaerde, 1563)
Imatge de Wikimedia Commons
Sant Francesc de Tarragona
La Mercè de Tarragona (núm. 37)
Detall de Plano de la Plaza de Tarragona con su Proiecto (s XVIII)
Biblioteca Virtual de Defensa

Bibliografia:
  • ALCHACOA, Francisco de (s.d. /sXVIII). Historia general de la Merced. Desde su fundación hasta 1327. Manuscrit. Biblioteca Nacional
  • FELIU DE LA PENYA, Narcís (1709). Anales de Cataluña. Vol. II. Barcelona: J. Surià
  • GAVÍN, Josep M. (1980). Inventari d'esglésies. Vol. 6. Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès. Barcelona: Arxiu Gavín
  • MORERA, Emilio (1894). Tarragona antigua y moderna: Descripción histórico-arqueológica de todos sus monumentos y edificios públicos. Tarragona: Arís e Hijo
  • RAMOS, Maria Lluïsa (1995). Convent de la Mercè. Catalunya romànica. Vol. XXI. Enciclopèdia Catalana

Situació:
Vista aèria

Al passeig de Sant Antoni, fora muralla