Comunitat de Santa Margarida de Mujal

Mojal / Santa Eugènia de Terrassa

Terrassa, Vallès Occidental)

Santa Margarida de Mujal
Santa Margarida de Mujal

L’antiga església de Santa Eugènia és coneguda des de l’any 1038 formant part dels béns del monestir de Sant Llorenç del Munt, més endavant l’església seria coneguda amb l’advocació de Santa Margarida. A començament del segle XIII i a causa de la decadència de Sant Llorenç, la canònica de Santa Maria de Terrassa va assumir el servei religiós propi de la capella, el que va encetar un conflicte entre els dos monestirs, que es va solucionar amb un pacte establert el 1233 on es reconeixien els drets de la canònica de Terrassa amb un cens anual a favor de Sant Llorenç.

Santa Margarida de Mujal
Santa Margarida de Mujal

En aquesta església s’hi va aplegar una comunitat de donades, sota la direcció de Guillema de Branca, activa fins que el 1252 fou reformada regularment. En aquella data, el prior de la canònica de Santa Maria de Terrassa hi va introduir la regla de Sant Agustí, tot mantenint Guillema com a priora. Més endavant, a començament del segle XIV, la comunitat fou dissolta pel bisbe a causa de la seva conducta, la priora fou expulsada mentre que la comunitat es va integrar a Santa Magdalena de Puigbarral. El 1331 s’havia restaurat l’activitat monàstica amb una nova comunitat, que ja tenia activitat en aquella data, però el 1421 ja s’havia perdut la vida comunitària.

Santa Margarida de Mujal
Santa Margarida de Mujal
Santa Margarida de Mujal
Santa Margarida de Mujal
Santa Margarida de Mujal
Santa Margarida de Mujal
Fotografia d'Antoni Gallardo (s/d)
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Bibliografia:
  • BAUCELLS, Josep (2005). Vivir en la edad media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1344). Vol. II. Barcelona: C. S. I. Científicas
  • GAVÍN, Josep M. (1989). Inventari d'esglésies. Vol. 22. Vallès Occidental. Barcelona: Arxiu Gavín
  • MASSAGUÉ I TORNÉ Josep M. (1011). El Vallès Occidental. AARS. Amics de l'Art Romànic de Sabadell. Núm. 102
  • PUIG, Pere (1995). El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Vol. 1. Barcelona: Fund. Noguera
  • PUIG, Pere; i altres (2013). Diplomatari de Sant Pere d’Ègara i Santa Maria de Terrassa, 1203-1291. Barcelona: Fundació Noguera
  • VALL, Ramon (1991). Catalunya romànica. Vol. XVIII. El Vallès Occidental. El Vallès Oriental. Enciclopèdia Catalana. Barcelona

Situació:
Vista aèria

Al sud de la ciutat de Terrassa