Altres monestirs d'Osca


(Osca)

Jaca
Jaca
Il·lustració de Recuerdos y bellezas de España
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Canònica de San Pedro de Lasieso
(Lasieso, Sabiñánigo, Osca)
orde
Canonges agustinians


El lloc de Lasieso ha estat ocupat des del segle IX, després de la recuperació del territori a l'islam, per part de Sanç I de Navarra, prop d’aquí s'hi ha descobert una necròpolis del segle X. Més endavant s'hi va aixecar l'església de San Pedro, on l'infant Sanç Ramírez, fill de Ramir I d'Aragó, hi va fundar una canònica agustiniana entre el 1070 i 1080. Va tenir una vida molt curta, el 1202, després d'estar sota el control de la diòcesi de Jaca, ja havia desaparegut, tot i que encara es va mantenir el títol de prior de Lasieso fins al 1247. Es conserva una església, segurament del segle XI, quan es va fundar la canònica, o poc abans.

San Pedro de Lasieso
San Pedro de Lasieso

Monestir de Santa María de Foris
(Osca, Osca)
orde
Cistercenques


Es tracta d’un monestir de monges cistercenques situat extramurs de la ciutat d’Osca i que té el seu origen en el monestir de Cambrón (Sádaba, Saragossa). Entre els anys 1448 i 1473, aquella comunitat es va traslladar a l’església de Santa María de Foris, antigament parroquial. Hom ignora les causes d’aquest trasllat, que potser només va afectar una part de la comunitat. El 1473 les monges van tornar a Cambrón.

Santa María de Foris
Santa María de Foris

Bibliografia:
  • AYNSA Y DE IRIARTE, Francisco D. (1619). Fundacion, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquissima ciudad de Huesca. Osca: P. Cabarte
  • DURAN GUDIOL, Antonio (1989). El monasterio de San Pedro de Siresa. Diputación G. de Aragón
  • LÓPEZ, Alvaro (s.d.). La presencia de la iglesia en Serrablo (siglos IX-XI). Sabiñánigo, apuntes históricos
  • MARTÍNEZ BUENAGUA, Ignacio (1987). El monasterio cisterciense femenino de Cambrón. El Císter. Órdenes religiosas zaragozanas. Institución Fernando el Católico. Saragossa
  • PÉREZ GONZÁLEZ, José María; dir. (2016). Enciclopedia del Románico en Aragón. Huesca. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real