Convent de Sant Agustí de la Seu d'Urgell

La Magdalena de la Seu d'Urgell / Convent dels Agustins de la Seu

(la Seu d'Urgell, Alt Urgell)

Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu d'Urgell

Després d’uns anys sense comunitat i abandonat, el convent franciscà de Santa Magdalena fou ofert als agustins de Puigcedà que en van prendre possessió el 1576, tot mantenint l’antiga advocació de la Magdalena. L’any 1585 es va posar la primera pedra del nou convent de Sant Agustí a l’interior de la ciutat, l’església es va poder inaugurar cap el 1592.

Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu
Ara biblioteca

El 1666 els agustins es van traslladar des de l’antic convent de Santa Magdalena, extramurs, a l’interior de la ciutat al nou convent de Sant Agustí on s’hi van estar fins l’exclaustració de 1835. Des del 1598 els agustins de la Seu mantenien la parròquia de Sant Pere Cercada (la Selva) una antiga canònica que s’havia secularitzat. L’església, dels segles XVII i XVIII, es va mantenir activa fins la Guerra Civil i després va quedar abandonada fins que a partir de 1990 l’espai es va remodelar i ara és la seu de la Biblioteca Sant Agustí. El convent es va convertir en hospital.

Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu (1988)
Abans de la remodelació
Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu

Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu

Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu
Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu
Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu
Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu
Planta esquemàtica de l'església
Abans de la remodelació
Sant Agustí de la Seu
Convent de Sant Agustí de la Seu

Bibliografia:
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. II. Barcelona: Altés
  • GASCÓN, Carles, i altres (2015). Estudi de recursos patrimonials intramurs. Valorització patrimonial del centre històric de la Seu d'Urgell. Ajuntament de la Seu d'Urgell
  • GAVÍN, Josep M. Inventari d'esglésies. Vol. 18. Alt Urgell, Andorra. Arxiu Gavín
  • MASSOT, Joseph (1699). Compendio historial de los hermitaños de nuestro padre san Agustín, del Principado de Cataluña. Barcelona: Imp. Juan Jolis
  • VIDAL I ARDERIU, Lluís M. (1997). Biblioteca de Sant Agustí. Quaderns d'arquitectura i urbanisme, núm. 215

Situació:
Vista aèria

El convent de la Magdalena és al sud del nucli antic de la Seu