Priorat hospitaler de Biure

Benviure / Biure de Gaià / Benevivere

(les Piles, Conca de Barberà)

Castell de Biure
Castell de Biure

El lloc de Biure (o Benviure) pertanyia a Bernat de Gurb, repoblador d’aquesta part de la Conca del Gaià, però a mitjan del segle XII la propietat havia passat als Aguiló. El 1172 Massalt, vídua de Guillem d’Aguiló, va professar a l’orde de l’Hospital i va fer donació dels seus béns i drets a Biure, a més els hospitalers es van beneficiar d’altres donacions en aquest lloc i seguidament van establir-se al castell, tot i que no gaudien de la plena propietat.

Castell de Biure
Castell de Biure

El 1193 aquest priorat depenia de la comanda hospitalera de Cervera. El 1241 Guillem d’Aguiló (fill de l’anterior i de Massalt) va empenyorar el castell a l’ordre hospitaler i el 1266 aquests van adquirir-lo definitivament. El 1277 depenia de la comanda de l’Espluga de Francolí. A mitjan del segle XV el castell estava a càrrec d’un castlà designat pel gran prior de l’Hospital. A Biure de Gaià es conserva el castell, bé molt modificat, i l’església parroquial de Sant Joan, un edifici del segle XVIII, amb origen més antic i que depenia de l’orde de l’Hospital.

Sant Joan de Biure
Església de Sant Joan de Biure
Sant Joan de Biure
Església de Sant Joan de Biure
Escut i emblema dels hospitalers a la façana
Castell de Biure
Església de Sant Joan i castell de Biure
Fotografia de Josep Salvany (1923)
Biblioteca de Catalunya

Bibliografia:
  • FUGUET SANS, Joan (1997). Templers i hospitalers. Vol. I. Barcelona: Rafael Dalmau Ed.
  • PIQUER I FERRER, Esperança (1995). Catalunya romànica. Vol. XXI. El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • CATALÀ I ROCA, Pere (1993). Els castells catalans. Vol. IV. Barcelona: Rafael Dalmau Ed.

Situació:
Vista aèria

El castell i l'església de Sant Joan són al poble de Biure de Gaià, al terme de les Piles